Morgenkommentar


God Morgen

Oljen handler på $50,78/fat, opp ca 4,2% siden i går samme tid, men ned ca 0,3% siden midnatt. EIA oljelagertall viste et lagertrekk på 4,053mfat, litt mer enn det som API viste til og enda et positivt tegn for oljeprisen. Vi er nå tilbake over $50 etter at Brexit uroen dro alt av risk ned og dollar opp.

AXACTOR: Selskapet er fortsatt på kjøperen og har nå kjøpt en Spansk gjeldsportefølje med ca €144m utestående. Dette er deres fjerde porteføljeoppkjøp i Spania dette året og selskapet fortsetter å styrke sin base i landet. Selskapet har kjøpt porteføljer med en total utestående gjeld på €1054m. De sier i sin årsrapport for 2015 at målet er i 2016 å hente inn 2-3x av kjøpsprisen på porteføljene. Dette vil da med de porteføljene de har kjøpt i Spania i år gi en potensiell inntekt på €96,55m (med 2,5x).

LAKS: Regjeringen åpner for at oppdrettere kan kjøpe seg til mulighet for å sette ut mer fisk i mærene i det beste tilvekstperiodene. Det vil da koste NOK 1,5m pr tillatelse og 80% går til den lokale kommunene. Dette er et positivt tegn for oppdretterne. Det blir spennende å se hvordan dette vil slå på lakseprisen da det ofte har vært veldig store svingninger på hva prisen er ifht til volumet som leveres til sløying og salg. Det er tydelig at denne regjeringen er veldig positiv til utvikling av lakseoppdrettsindustrien og legger til rette for at Norge skal opprettholde sin posisjon som største produsent av oppdrettslaks.

VALUTA: Markedet i en post Brexitmodus og mange råvarepriser og valutakryss handler mot nivåene som sett før avstemming. Vi ser fortsatt fare for store intradagsbevegelser og renter holder seg lave i verden rundt. Gbp sideveis i det flere store banker har nedjustert sine anslag, GBp handler 1.3390 mot Usd. Usd svekkes noe og handler rett over 1.11 mot Euro og Usd indexen 95.90. Yen og Chf faller tilbake med økt risk appetitt og flow ut av safe haven. Cad og Aud høyere med råvareprisene. Norsk sterkere med oljeprisen og vi handler 9,33 mot Euro og UsdNok 8,40. ChfNok nede 8,57 og med økt trygghet og økende oljepris stiger mulighetene for en tur langt lavere. Kreditt tall fra Norge i dag samt NB sine valutasalgstall for Juli, begge tallene kommer kl 10:00.

Disclaimer

Innholdet i denne markedskommentar skal ikke oppfattes som et tilbud eller anbefaling om kjøp eller salg av finansielle instrumenter. Global Assets and Trading AS org nr 916 172 532 påtar seg intet ansvar for verken direkte eller indirekte tap som skyldes forståelse av eller bruk av innholdet i denne markedskommentar.