Morgenkommentar


God Morgen

Oljen handler på $49,53/fat, ned ca 2,1% siden i går samme tid, og ned ca 1% siden midnatt. Oljeprisen litt ned da Nigeria har økt produksjonen sin med 90 000 fat/dag til 1,53mfat/dag.

Grieg Seafood: Selskapet melder om slaktevolum som er ca 2 000 tonn mer en tidligere guidet. Dette kommer av at selskapet har flyttet noe av slaktevolumet fra 3.kv til 2.kv for å ta ned biologisk risiko. De melder om en EBIT/kg på 20 NOK i på Shetland, med en liten nedgang i kostnadene. Dette er et kraftig hopp i hva Shetland leverte i forhold til 1.kv, da EBIT/kg var på 0,3 NOK, med en EBIT/kg på 3,1 NOK etter salg av VAP (Value Added Products) utstyr. Selskapet prises til en 2016e EV/EBIT 7,77x mot snittet til peers på 10,25x. Med denne forbedringen på Shetland, selskapet ønsker heller ikke å selge Shetlandavdelingen etter forbedringer og det de mener er fremtidige forbedringer, mener vi at vi kan få en oppjustering av prisingen på selskapet. For fullstending vurdering og kursmål, ta kontakt for mer info.

VALUTA: FX og råvarer snur og faller noe tilbake etter en positiv mandag. Gull faller tilbake men opprettholder nivået rundt1,350Usd. Det samme gjelder de fleste metaller og vi ser Aluminium på 1,640Usdt. Aud faller tilbake med politisk uro og fallende oljepris og handler 0,7510 mot Usd og 6,25 mot Nok. Gbp faller tilbake mens markedet påventer politisk avklaringer og vi ser 1,3240 mot USD etter en tur 1,3340 i går. Usd veldig sideveis i går på nasjonaldagen og har vaket 1,1110-1,1150 range og som i UK avventer markedet politiske føringer og makrotall som kan underbygge. Yen og Chf styrkes av samme grunner og vi har UsdYen under 102,00 og EurChf ned mot 1,08 noe som gir ChfNok 8,56. Nok har handlet mot positive siden siste dager, vi har EurNok 8,25 tallet noe som er nær nedre del av rangebildet 9,20-9,40 som har vært handlet siste periode. Vi tar med til slutt med usikkerhet rundt europeiske banker ikke styrker troen på en sterkere Euro i det korte bildet.

Disclaimer

Innholdet i denne markedskommentar skal ikke oppfattes som et tilbud eller anbefaling om kjøp eller salg av finansielle instrumenter. Global Assets and Trading AS org nr 916 172 532 påtar seg intet ansvar for verken direkte eller indirekte tap som skyldes forståelse av eller bruk av innholdet i denne markedskommentar.


Siste innlegg