Morgenkommentar


Oljen handler på $46,41/fat, uendret siden i går samme tid, men opp 0,76% siden midnatt. Dette er etter en meningsmåling blant analytikere på hva det estimeres at oljelagerene utvikler seg når data fremlegges på onsdag. Estimatene ligger på et fall på 3,25mfat.

DNB: Selskapet leverte et 2.kv resultat som var litt svakere over hele linja. Selskapet merker nedgangen i oljeindustrien og øker sine estimater for tapsavsetninger for 2016 til over NOK 6mrd fra tidligere under NOK 6mrd. Selskapet tar også nedskrivinger på utlån og garantier på NOK 2 321m mot ventet NOK 1 602m. Totale inntekter kom inn på NOK 13 496m mot ventet NOK 13 682m. Resultat før skatt kom på NOK 5 770m mot ventete 6 613m. Nettoresultatet endte til slutt på NOK 4 569 mot ventet NOK 4 879. Kapitalkravet er på 15,2%, her var det ventet 15,3%. Selskapet kan vise til en bokverdi per aksje NOK 111,57 noe som gir en Pris/bok på 0,912. Selskapet kan vise til en ROE på 9,9% noe som er lavere enn tidligere, men fortsatt mener vi at aksjer bør prises med en Pris/Bok over 1. Kortsiktig idag er nok dette et litt svakt resultat, men vi mener ikke de store estimatjusteringene bør komme på bakgrunn av disse tallene. Selskapet sier selv at de ser en del av utlånstapene kommer tidligere, da de holder på guiding på tap for 2016, 2017, og 2018, men 2016 blir justert opp og tar en del av tapene for lenger ut på kurven. Alt i alt en litt svak rapport fra DNB.

ALCOA: Selskapet leverte 2.kv tall som slo forventningene. De slo estimatene over hele linjen og kan vise til en EPS på $0,15 mot ventet $0,10. Selskapet fikk realiserte aluminiumspriser på $1 849/tonn. Aksjen var opp 3,9% i etterhandelen i USA. Vi venter på bakgrunn av dette en positiv åpning for NHY. Ser man på NHY sine estimater for 2.kv bør man ikke håpe på noe veldig mye over hva som ble levert i 1.kv. Underliggende aluminiumspris har økt, men NOK/USD har svekket seg, så da går vinninga opp i spinninga. Alt i alt en solid rapport for Alcoa og gir tegn til et marked som er i sakte bedring. Vi holder på våre estimater og kursmål på NHY.

VALUTA: Norsk Kpi tallene i går synliggjør langt høyere inflasjon og en viss spekulasjon rundt NB sin rentesetting i høst. NBs neste rentemøte først den 22 september så mye vann skal under brua før møtet. Nok handler noe sterkere uten de store utslagene. EurNok 9.39 med UsdNok 8.48.

Usd noe svakere, men fortsatt kontrollerte utslag, 1.1075 mot Eur og Index 96.50.

Yen og Chf noe svakere med flow tilbake til markedet og risk bildet mer positivt.

UsdYen 103.10 med EurChf 1.0890 og ChfNok 8.63. May ny leder i UK og Pundet handler noe sterkere og tilbake over 1.30 og åpner dagen 1.3075 noe som kan synes som en bekreftelse fra markedet. EU ledere sterke i retorikken ovenfor Uk og tilpassingen til EU og dets regulativer. EU snakker videre ned Italias bank "krise", positivt i korte bildet, men bekreftelser på dette og andre interne problemer må til.

Disclaimer

Innholdet i denne markedskommentar skal ikke oppfattes som et tilbud eller anbefaling om kjøp eller salg av finansielle instrumenter. Global Assets and Trading AS org nr 916 172 532 påtar seg intet ansvar for verken direkte eller indirekte tap som skyldes forståelse av eller bruk av innholdet i denne markedskommentar.


Siste innlegg