Morgenkommentar


God Morgen

Oljen handler på $49,30/fat, uendret fra i går og fredag samme tid, men litt opp etter at Oslo Børs stengte fredag. Vi legger til at med de litt lengre brillene har oljefunnene i år aldri vært så lite siden 1947, og det tilsvarende ser vi når det gjelder drilling av exploration brønner.

FAR: I går kveld leverte Farstad Shipping forsinket 2.kv. tall. Totale inntekter kom på NOK 735,1m mot ventet NOK 773,3m. EBITDA kom på NOK 222,2m mot ventet NOK 195,4m. Selskapet viser til store nedskrivinger, noe som reflekterer det svake markedet, på NOK 862,5m. EBIT kom på NOK -849m og nettoresultat endte på NOK -961,7m. Selskapet har fått lånekravene annullert inntil en løsning er på plass. Selskapet er i en pressen situasjon fremover, og vi forventer at en emisjon/kapitalinnhenting i nær fremtid.

VALUTA: En viss optimisme spores og flow fortsetter tilbake fra safe haven og inn i markedet. Chf svekkes sammen Gull. I Østen handler Yen noe svakere siden fredag, men så langt sideveis denne uken på nivået 102 mot Usd. Strammere arbeidsmarked i Japan bør være boost for økonomien men ofte litt lag før effekten slår inn. Usd uten nevneverdige utslag siste døgnet men inflasjonstallene i går gir ikke vind i renteoppgangsseilene. 1.1175 mot Euro og Index 95.50. Svensk makro fortsetter å komme inn på den svake siden, Sek 9,48 mot Euro og 0,9760 mot Nok. Krona en tanke sterkere, 9,25 mot Euro og 8,28 mot Usd. I forholdet til Chf er kursen 8,45 noe lavere enn i går.

Disclaimer

Innholdet i denne markedskommentar skal ikke oppfattes som et tilbud eller anbefaling om kjøp eller salg av finansielle instrumenter. Global Assets and Trading AS org nr 916 172 532 påtar seg intet ansvar for verken direkte eller indirekte tap som skyldes forståelse av eller bruk av innholdet i denne markedskommentar.


Siste innlegg
Arkiv
Følg oss
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square

© Copyright 2016 Global Assets AS. All Rights Reserved.