Morgenkommentar


God Morgen

Oljen handler på $48,86/fat, opp 0,3% siden samme tid i går og opp 0,6% siden Oslo Børs stengte.

ORK: Jotun leverte 2. tertialrapport og viser til en vekst, men fortsatt en svakere veksttakt som nevnt i forrige rapport. De ser en redusert aktivitet innen skipsbygging og fremdeles lav aktivitet innenfor offshoresektoren. De har i år hatt en omsetningsvekst (T1 + T2) på 2% og gått fra NOK 10 753m til NKO 10 917m. De har holdt kostnadsnivået nede og forbedret effektiviteten. Dette har gitt de en EBIT vekst på 5% og en EBT vekst på 7%. Ser vi fortsatt en 7% vekst på EBIT nivå fra FY2015, kan vi se for oss en EBIT på NOK 2208m. Priser vi selskapet til en 15x EV/EBIT gitt deres markedsposisjon og vekst, vil dette gi en EV NOK 33 713m og med en eierandel av Jotun på 42,5% vil dette gi Orkla NOK 14 328m eller NOK 14/aksje.

DNO/GKP: Gulf Keystone melder om betaling for Shaikanfeltet på $15m. Nå har både Genel og Gulf Keystone mottatt betaling for Taq Taq feltet og Shaikanfeltet, nå er det bare DNO som venter.

DETNOR: Transaksjonen med BP gjennomføres i dag og vil fra mandag handles med tickeren «AKERBP». Selskapet har fått endret en del av lånebetingelsene sine. Blant annet har utbytterestriksjonen fra lånebetingelsene har blitt fjernet, men en ny covenant på 4,5x NIBD/EBITDAX. De har også fått økt sin RBL fasilitet fra $3mrd to $4mrd.

OCY: Kjell Inge Røkke har kjøpt 100 800 aksjer til kurs NOK 64,66. Røkke eier nå direkte 280 800 aksjer, men Aker eier 66,29% der Røkke og nærstående eier 68,18%.

VALUTA: Usikkerheten rundt situasjonen i Tysk banknæring er intet positiv bakteppe for en Eurosone som sliter med mange og vanskelige prosesser. CHF styrker seg og vi ser 1,0835 mot EUR. USD handler nok en dag sideveis i området rett i overkant av 1,12 mot EUR. USD Index på 95,50. I Østen faller de fleste børser tilbake og mye av gårsdagens svekkede YEN blir reversert. Yen handler 100,90 mot USD. De tre viktigste safehavene, CHF, YEN og Gull ser alle inngang av flow. Norske kroner i medvind og vi så i går test 9,00 mot EUR (8,9975 handlet), men falt tilbake da oljepris reverserte noe etter handel over $50/fat. Vi åpner fredagen 9,0325 mot EUR, 8,0500 mens SEKNOK nede 0,93890. Vi minner om NBs tall KL 10 hvor de gir oversikt over valutasalg i Oktober (konsensus NOK 900m pr dag, som september).

Vi legger med til slutt en graf på den NOK, handelsvektet indeks.

Disclaimer

Innholdet i denne markedskommentar skal ikke oppfattes som et tilbud eller anbefaling om kjøp eller salg av finansielle instrumenter. Global Assets and Trading AS org nr 916 172 532 påtar seg intet ansvar for verken direkte eller indirekte tap som skyldes forståelse av eller bruk av innholdet i denne markedskommentar.


Siste innlegg