Morgenkommentar


God Morgen

Oljen handler på $55,74/fat, relativt uendret siden samme tid igår og ned 0,27% fra da Oslo Børs stengte. EIA venter en økning av skiferoljeproduksjon i februar etter en tre måneders nedgang. Ikveld får vi de uoffisielle lagertallene fra API kl 2230.

MHG: Selskapet kommer med en trading update for Q4. For kvartalet har de slaktet 100k tonn fisk. Dette er det samme volumet de guidet på sin Q3 rapport. De oppnådde en operasjonell EBIT på €257m (NOK 2321m). Dette er over hva analytikerne har forventet på €229,5m. For året var det ventet en total Operasjonell EBIT på €705,91m. For året får vi da en Operasjonell EBIT på €697,8 eller NOK 6315,09. Det priser selskapet til en EV/EBIT for ’16 på 11,77x. Markedet venter en 30% vekst i EBIT fra 2016-2017, skal vi prise selskapet til en lik EV/EBIT som for 2016 (11,77x) basert på hva analytikerne estimerer for 2017 på vi oppjustere kursmålene i MHG. Snittestimatet for Operasjonell EBIT for 2017 er €918 og vårt estimat for EURNOK er på 8,5. Dette gir oss en OP.EBIT’17 på NOK 7803. Vi får da en Enterprise Value på NOK 91 841m og trekker vi fra samme NIBD som de har nå gir det oss en Market Cap på NOK 83761. Basert på de 450m utestående aksjene gir det oss en aksjekurs for 2017 på NOK 186. Det er en teoretisk oppside på 25% fra gårsdagens close.

VALUTA: May i UK var klokkeklar i sin tale rundt BREXIT og la en klar agenda på bordet i går. GBP hadde svekket seg i forkant av talen, men reverserte med talen. UK ønsker ingen Norsk løsning så en «hard landing» er på bordet, GBPUSD 1,2350 med GBPNOK 10,4675. Xi fra Kina holdt tale i Davos og manet til fri handel og fokus på miljøkrav. USD sideveis siste døgnet og fokus rettes mot fredagen. EURUSD 1,0680 med Index 100,65. Vi får inflasjons tall i dag og noe fokus rettes mot dette. Konsensus 2,1 prosent opp fra 1,7 sist. Positiv børsdag for de fleste børser i ASIA og så vel Shanghai som Tokyo med svarte tall. YEN handler 113,30 mot USD og mye av siste dagers styrkelse må legges på safe haven posisjonering. Gull handler 1,213 mot USDo og økt appetitt som safe haven etter siste tids twitter meldinger. Krona handler ganske flatt i siste dagers range, EURNOK 9,05 og USDNOK 8,4750. Olje i fokus.

Disclaimer

Innholdet i denne markedskommentar skal ikke oppfattes som et tilbud eller anbefaling om kjøp eller salg av finansielle instrumenter. Global Assets and Trading AS org nr 916 172 532 påtar seg intet ansvar for verken direkte eller indirekte tap som skyldes forståelse av eller bruk av innholdet i denne markedskommentar.