Morgenkommentar


God Morgen

Oljen handler på $54,73, ned 1,86% siden igår samme tid og ned 0,55% fra da Oslo Børs stengte. API oljelagertall viste en økning på 14,2m fat for råolje, økning på 2,9m fat bensin og en økning på 1,37m fat for destillater. EIA oljelagertallene kommer i dag og det var i forkant ventet en økning på 2,53m fat, men med gårsdagens tall er nok disse forventningene justert.

STB: Selskapet leverte kvartalstall i dag som slo forventningene. Konsernresultatet før amortisering kom inn på NOK 912m mot ventet NOK 603m. Bunnlinja endte på NOK 676m mot ventet NOK 384m. Styret foreslår et utbytte på NOK 1,55/aksje mot ventet NOK 1,09/aksje. For 2017 forventer de et utbytte på mer enn 35% av 2017 resultatet. De ser at utviklingen i forhold til Solvens II kravene er såpass positive at de ser en gradvis økning av utbyttegraden fra 2018 og fremover. Storebrand oppnådde en combined ratio på målet som var 91%. Det som har vært Storebrands store akilleshæl har vært deres garanterte pensjon, som har garantert en viss avkastning som pt er langt over det nivået de selv funder seg på. Her kan man se at en mindre del av totalen er i dette produktet. Et bra resultat for Storebrand og storyen om økte renter fremover og økte utbytter er definitivt intakt. Et overall positivt resultat, men vi må ha i tankene at prisingen på selskapet begynner å bli strukket og forrige topp etter finanskrisen var på ca NOK 55/aksje.

SCH: Selskapet leverte tall som var svakt under forventningene. Inntektene kom på NOK 4 059m mot ventet NOK 3 980m. EBITDA kom inn på NOK 501m mot ventet NOK 506m. De foreslår et utbytte på NOK 1,75/aksje mot ventet NOK 1,84/aksje. De opprettholder guidance på 15-20% inntektsvekst i online rubrikker. I Spania har selskapet slitt med å opprettholde vekstraten fra 2015 inn i 2016, men i andre markeder som Italia, Østerrike og Irland har de klart å opprettholde gode vekstrater. Overall et litt svakt resultat

NAS: Det Hvite Hus sin talsmann uttaler at NAS er av økonomisk interesse for USA. Sean Spicer uttalte for en pressebrief tirsdag at NAS skal ha 50% av crewet og pilotene fra USA ved deres USA flygninger og at de kjøper Boeing fly. Det gjør at USA har en stor økonomisk interesse for at Norwegian kan utvide sine operasjoner. Spicer stoppet alle spekulasjoner om at Trump kom til å ta vekk Norwegian sin flylisens med sine Irske fly.

VALUTA: Amerikanske BNP tall kom inn på linje med forventinger. USD handlet mot sterke siden hele tirsdagen uten de store nyhetene. EURUSD 1.0670 med Index på 100,50. Tysk makro skuffer noe mens boligprisene faller mer enn ventet i UK. EUR forsetter å være under press og fokus mot bank og finans. GBP handler 1,2500 mot USD, 0,8525 mot EURO. CHF holder på siste tids styrkelse, safe haven hovedtema. I Østen ser vi et blandet børsbilde, Shanghai og Nikkei stiger begge med i underkant av 0,5 prosent. YEN , 112,30 mot USD og 119,60 mot EUR. AUD falt noe tilbake i går men opprettholder nivået, 0,7630 mot USD. Krona falt tilbake med oljeprisen i går og 8,84-8,85 nivået mot EUR synes som ett viktig nivå. Vi åpner onsdagen 8,8850 med USDNOK 8,3325 og SEKNOK 0,9380. Fokus mot oljeprisen i dag.

Disclaimer

Innholdet i denne markedskommentar skal ikke oppfattes som et tilbud eller anbefaling om kjøp eller salg av finansielle instrumenter. Global Assets and Trading AS org nr 916 172 532 påtar seg intet ansvar for verken direkte eller indirekte tap som skyldes forståelse av eller bruk av innholdet i denne markedskommentar.


Siste innlegg
Arkiv
Følg oss
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square

© Copyright 2016 Global Assets AS. All Rights Reserved.