Morgenkommentar


God Morgen

Oljen handler på $56,33, ned 0,88% siden igår samme tid og opp 1,06% fra da Oslo Børs stengte. API oljelagertall viste et fall på 884k fat mot ventet vekst på 3,5m fat. Bensinlagrene falt med 893k fat, relativt in line med ventet og destillatene falt med 4,2m fat mot ventet fall med 483k fat. Amerikansk oljeimport falt med 1,5m fat til 7,4m fat per dag.

TOMRA: Selskapet leverte kvartalstall i dag. Topplinjen kom inn på NOK 1,77mrd mot ventet NOK 1,75mrd. EBITA kom inn på NOK 316m mot ventet NOK 321m. Bunnlinjen endte på NOK 189,4m mot ventet NOK 207m. For året leverte de hhv NOK 6 610m mot ventet NOK 6 593m, NOK 1 119m mot ventet NOK 1 125m og tilslutt bunnlinja på NOK 738,3m mot ventet NOK 725,60m. Utbyttet økes til NOK 2,10/aksje fra tidligere NOK 1,75/aksje. Selskapet leverte relativt in line med konsensus ca 1% over konsensus på inntekter, men ca 8,5% lavere på bunn. For året var disse tallene beat med 2,5% på inntekter og beat med 1,75% på bunn. De venter at Tyskland fortsetter å fornye maskiner, men at dette stort sett er ferdig i Sverige. Innenfor sortering venter de en relativt flat utvikling. De ser fortsatt en nedsidepress da de venter en styrket krone mot EUR og USD, vi er enige med dem der og venter en sterkere krone fremover. De leverte en EPS på 4,68x noe som var litt over vårt estimat på 4,5x. Vi forventer en liten vekst neste år basert på utsiktene og guidingen. Vi ser vi ser en 5-7% vekst noe som gir en EPS på ca NOK 5/aksje. Selskapet prises med en PE på 19,18x og basert på denne PE, ser vi et kursmål 2017 på NOK 95,9/aksje. Aksjen stengte i går på NOK 92,5, noe som gir en teoretisk oppside på 3,67%.

TEL: Bharti Airtel tar over Telenor sin indiske virksomhet. Overførigen skaper ingen nedskrivinger. India har vært et sårt punkt for Telenor over en lengre periode og akkumulerte tap for selskapet har vært på c NOK 24mrd. Airtel betale ingenting for den indiske virksomheten, men tar på seg all fremtidige forpliktelser. Positivt for Telenor å bli kvitt denne virksomheten. I 2016 var omsetning for Telenor India på NOK 6mrd og selskapets operasjonelle kontantstrøm på NOK -400m.

VALUTA: Referatet fra siste FED møte viser at ny renteoppgang er innen rekkevidde. Makro og da spesielt arbeidstall underbygger dette, markedet ønsket seg tydelig en klarere beskjed og USD falt noe tilbake etter at rapporten ble sluppet. Vi så handel under 1.05 Vi åpner torsdagen 1,0550 med USD Index 101,35. Gode forventnings indikatorer fra Tyskland, godt forhandlings miljø rundt Hellas og økt tro på at Pen ikke vinner i Frankrike sender Eurosonen sterkere. CHF faller noe tilbake, 1,0670 mot EUR. I Østen handler de store børsene mot nedsiden, YEN styrkes, 113,15 mot USD mens Aud og Kiwi holder på sin positive undertone, 0,7695 og 0,7210 mot USD. Krona handlet 8,78 nivået onsdagen men falt tilbake med oljeprisen. Vi åpner 8,8270 med USDNOK 8,3675 og SEKNOK 0,9310.

Ifølge SSB har oljeinvesteringene i 2016 falt til NOK 163,3mrd og tallene for 2017 viser lavere aktivitet enn i 2016 men det har nok markedet tatt høyde for.

Arbeidstallene i går viser lavere ledighet, men med synkende arbeidsstyrke. Vi ser hovedfokus mot oljeprisen også i dag. 8,7850 blir viktig nivå nedsiden i EURNOK mens 8,8450 mot oppsiden.

Disclaimer

Innholdet i denne markedskommentar skal ikke oppfattes som et tilbud eller anbefaling om kjøp eller salg av finansielle instrumenter. Global Assets and Trading AS org nr 916 172 532 påtar seg intet ansvar for verken direkte eller indirekte tap som skyldes forståelse av eller bruk av innholdet i denne markedskommentar.


Siste innlegg
Arkiv
Følg oss
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square

© Copyright 2016 Global Assets AS. All Rights Reserved.