Morgenkommentar


God Morgen

Oljen handler på $50,63 +3,52% siden igår samme tid og +2,43 fra da Oslo Børs stengte. EIA tallene viste en mer positiv utvikling enn hva API viste tirsdag. Oljelagrene falt med 5,25m fat mot API som viste fall på 5,8m fat. Bensinlagrene falt med 0,15m fat mot API på vekst på 3,2m fat. Destillatene viste fall på 1,6m fat mot API som viste fall på 1,6m fat. Det positive med disse tallene var at det viste fall i både råoljen og de raffinerte produktene. Det har vært en frykt at raffineriene jobber på spreng, men legger alle produktene på lager. Altså ikke noe mindre olje, noe oljelagrene kan tilsi, men samme mengde som blir omgjort til bensin. Disse tallene viser oss en story der lagrene i hele verdikjeden faller og det er faktisk mindre olje.

LSG: Oppdrettsselskapet leverer kvartalstall i dag. Omsetningen kom på NOK 5,46mrd mot ventet NOK 4,93mrd. Operasjonell EBIT kom på NOK 1,28mrd mot ventet NOK 1,05mrd. Positivt fra selskapet drevet at gode priser innenfor både laks og ørret. Inkludert alle forretningsområder oppnådde Lerøy en EBIT/kg på NOK 29,49. Lakseprisene har vært historisk høye nå og markedet venter lavere priser fremover der Fish Pool venter en snittpris på NOK 63,025 for resten av 2017 mot deres Q1 tall der snittprisen var NOK 67,26. Dvs at estimert snittpris for resten av året er på 93,7% av Q1. Legger vi dette til grunn på EBIT per kg for LSG for resten av året får vi en EBIT/kg på NOK 27,63, inkl alle forretningsområder. De estimerer et totalt slaktevolum for 2017 på 165k GWT, dvs resterende volum er 121 693 GWT. Det bør gi en total operasjonell EBIT for Q2-Q4 på NOK 3,362mrd, noe som gir en totalt operasjonell EBIT for året på NOK 4,64mrd. Selskapet er en NIBD på NOK 2,327mrd, noe som gir en EV på NOK 28,94mrd. Dette priser aksjen til en EV/EBIT på 6,24x basert på vårt 2017 estimat. Historisk så prises LSG til en forward EV/EBIT på 7,37x og med denne prisingen får vi en EV på NOK 34,20mrd og en MC på NOK 31,87mrd noe som gir oss en aksjekurs på NOK 535. Positive tall som bør føre til oppjusteringer hos analytikerne.

PGS: Seismikkselskapet leverte kvartalstall i dag. Omsetning kom på $154,8mrd mot ventet $155m. EBITDA kom på $30,1m mot ventet $31m. EBIT kom på -$83,5m mot ventet -$80m. Earnings var altså in line med hva markedet venter. Ordreboken har økt med $125m fra 31 des 16 og er nå på $340m. Vi ser en trend hos selskaper tilknyttet oljesektoren at ordrebøkene øker, da markedet begynner å tro på høyere og mer stabil oljepris fremover. Selskapet opprettholder sine estimater både for inntekter og kostnader. Venter få endringer på dagens kurs basert på tallene.

AKER: Investeringsselskaper Aker ASA leverte tall i dag. NAV (Verdijustert egenkapital) faller til NOK 32,6mrd ned fra NOK 34,3mrd i Q4’16. Selskapet ble i går priset til en P/NAV på 0,69x og basert på markedets kursmål bør aksjen prises til en P/NAV på 0,82x. Legger vi til denne prisingen og den nye NAV bør kursmålene justeres ned fra NOK 380 til NOK 361 eller ned ca 5%.

Telenor går ex utbytte i dag NOK 4,30/aksje.

VALUTA: Amerikanske børser forsetter å handle sideveis med marginale utslag. Siste tids makro underbygger høyere rente og fokus er mot neste rentemøte og en eventuell økning der. Trump og skatt er også på agendaen, men konkrete forslag har uteblitt. EURUSD handler 1.0865 med Index på 99,50. 1.0880 har lenge vært et viktig teknisk nivå. (gml range 1.0520-1.0880), men bruddet på oppsiden rundt det franske valget satt spørsmåltegn til om vi nå skulle få en sterkere EUR og at USD skulle falle tilbake. Geopolitisk har verdensbildet roet seg og fokus vil igjen helle mot verdenshandel og vekst. Eurosonen ser ut til å være på vei opp etter flere år i vanskelig terreng. ECB og deres stimuli pakker er kanskje rede for nedtrapping. CHF og safehaven plasseringer faller tilbake, 1.0960 EURCHF, særs viktig nivå her er 1.1150-1,12 nivået. I Østen er børsene blandet, Nikkei stiger, mens Shanghai og Sydney faller. YEN mot svake siden, børs og mildere geopolitisk klima preger valutaen. AUD videre ned, 0,7350 mot USD. Råvare og renteforskjell viktig for AUD. Krona fikk en volatil slutt på onsdagen. Positiv oljepris, dvs høyere, tok Nok sterke i tynt markedet. Likviditeten i vår valuta er ikke all verdens så utslagene blir ofte større en tall og makro skulle tilsi. EURNOK 9.3650 med USDNOK 8,6050 og GBPNOK 11,1400. Revidert nasjonalbudsjett kommer 10,45 uten vi tror det vil flytte markedet.

Disclaimer

Innholdet i denne markedskommentar skal ikke oppfattes som et tilbud eller anbefaling om kjøp eller salg av finansielle instrumenter. Global Assets and Trading AS org nr 916 172 532 påtar seg intet ansvar for verken direkte eller indirekte tap som skyldes forståelse av eller bruk av innholdet i denne markedskommentar.


Siste innlegg