Morgenkommentar


God Morgen

Oljen handler på $54,25 +1,40% siden igår samme tid og +0,66% fra da Oslo Børs stengte. I morgen er det OPEC møte. Markedet venter en forlengelse av dagens kutt i ni måneder. Det som kan komme ut fra møtet som markedet evt ikke venter er at flere OPEC land blir med på kuttet i motsetning til de som var med på dette kuttet vi har vært igjennom nå. Det er ingen uttalelser som indikerer et dypere kutt enn det vi har nå. Det skal diskuteres om man skal forlenge seks eller ni måneder, og markedet venter ni måneder.

HLNG: Höegh LNG leverte kvartalstall i dag. Omsetning kom på $68,6m mot ventet $66,6m. EBITDA kom på $36,68m mot ventet $35,3m. Bunnlinja endte på $11,45m mot ventet $8,51m. Selskapet foreslår et utbytte på $0,125/aksje mot ventet $0,13/aksje. Selskapet har en backlog som kan gi en omsetning på $6,2mrd. Har får vi en positiv dag for aksjen.

SDRL: Selskapet leverte kvartalstall i dag. Omsetning kom på $569m mot ventet $551m. EBITDA kom på $291m mot ventet $271m og en bunnlinja på $57m mot ventet -$1,25m. Bedre enn ventet. NIBD er på $8,18mrd. For Q2 venter selskapet en EBITDA på $240m, her venter markedet fra før av en EBITDA på $258m. Selskapet jobber fortsett med restrukturering. Vi legger til at SDRL har fått beskjed fra NYSE om at siden aksjen har handlet under $1 for lenge og for at de skal opprettholde notering på NYSE må selskapet innen seks måneder fra 4 mai har en aksjekurs over $1/aksje. Dette påvirker ikke den operative driften til selskapet, men kan påvirke investorers appetitt for aksjen. Vi ser fortsatt SDRL som en stay away, da aksjonærer med stor sannsynlighet blir såpass vannet ut ved en restrukturering at aksjen ikke er verdt noe. Hvis man skal leke med tall så er total markedsverdi i SDRL NOK 2,38mrd og NIBD er på $68,60mrd. Konverterer man da all gjelden til EK tilsvarer nåværende EK 3,4% av NIBD.

VALUTA: Amerikanske bører fortsetter siste dagers positive handel, alle bører legger på seg. USD tar tilbake litt av tapt terreng, EURUSD åpner 1.1175 med Index på 97,35. Referat fra siste rentemøte slippes i aften. Europa sideveis, nyheter rundt Hellas og gjeldssituasjonen uteblir så langt. Gode stemningsrapporter fra Europa tirsdag noe som tilsier økt tro på fremtiden. GBP sideveis, 1.29775 mot USD og EURGBP og 0,8617 mot EUR. I Østen ser vi ett blandet børsbilde, Nikkei og Sydney opp mens Shanghai mot nedsiden. YEN noe svakere med lavere risk frykt. 111,95 mot USD og 125,10 mot EUR. En noe sterkere USD gir lavere råvarepriser og metallpriser. AUD handler noe lavere, 0,7450 mot USD. Krona sideveis i går, dagens arbeidsledighetstall viser en svak oppgang til 4,6 prosent (AKU-tall). Oljeinvesteringer i 2018 forventes til NOK 144mrd, noe lavere en estimatene og tilser en fortsatt forsiktighet i bransjen. Tallene isolertsett er ikke krone positive men mye fokus mot OPEC og deres møte i morgen. EURNOK handler 9,3900 med USDOK 8,3915 og GBPNOK 10,88.

Disclaimer

Innholdet i denne markedskommentar skal ikke oppfattes som et tilbud eller anbefaling om kjøp eller salg av finansielle instrumenter. Global Assets and Trading AS org nr 916 172 532 påtar seg intet ansvar for verken direkte eller indirekte tap som skyldes forståelse av eller bruk av innholdet i denne markedskommentar.