Morgenkommentar


God Morgen

Oljen handler på $49,57 +0,56% siden i går samme tid og opp +1,12% fra da Oslo Børs stengte. Vi fikk API lagertall i går kveld. Oljelagrene falt med 4,62fat mot ventet fall mot 3,5m fat. Bensinlagrene økte med 4,1m fat mot ventet vekst på 667k fat. Destillatene økte med 1,8m fat mot ventet vekst på 271k fat. I dag får vi EIA tallene kl 1630. EIA kom med noen andre tall i dag. EIA kutter sitt etterspørselestimat for verden for 2017 med 20 000 fpd og 10 000 fpd for 2018 til hhv 1,54m og 1,62 fpd vekst å-o-å. EIA ser at amerikansk oljeproduksjon øker med 460k fat i 2017 mot tidligere 440k fat. For 2018 ser de en vekst 680k fpd mot tidligere 650k fpd. De ser dermed en økning i amerikansk etterspørsel for 2017 og 2018 med hhv 320k og 310k fpd mot tidligere estimater på 290k og 300k fpd. Altså en økning i innenlands etterspørsel på hhv 30k fpd og 10k fpd. Basert på disse tallene vil etterspørselen øke mer i enn tilbudet i 2017, men at vi i 2018 vil få en motsatt situasjon. Overall, ser man at basert på de estimatene som ligger til grunn hos EIA er markedet fortsatt i sen situasjon der man har et overtilbud av olje de neste par årene.

KOG: Selskapet har for tredje dag på rad kjøpt egne aksjer. Selskapet eier nå 515 725 egne aksjer. Kjøpene skjer i forbindelse med et aksjeprogram for alle ansatte og et langtidsincentivprogram for konsernledelsen.

DNO: Selskapet kjøpte egne aksjer igjen. Kjøpet var på 600k til en snittpris på NOK 7,9494. De eier nå 24 550 000 egne aksjer.

EUROPEISK BANK: Banco Santander kjøper opp Banco Popular for EUR 1. Som en del av transaksjonen planlegger Santander å hente EUR 7mrd i egenkapital. ECB er fast bestemt på at Popular sannsynligvis ville failet om ikke noe hadde skjedd. Kjøpet skjedde da man hadde sett at egenkapitalen til Popular ble så dårlig at de ville vært usikkert om de ville ha kunnet betalt sine skyldner.

VALUTA: De amerikanske børsene handlet meste av tirsdagen i positivt terreng men sluttet svakt i minus. Fokus på morgendagens høring av avgåtte FBI direktør Comey og eventuelle markeds følsomme nyheter. USD handler sideveis på Index 96,60 og med EURUSD på 1.1265. Valget i UK innen i siste omgang og de konservative har falt tilbake, de leder fortsatt med god margin og det kan synes som May blir gjenvalgt. Det skal sies at britene har våknet til overraskelser før, GBPUSD 1.2910 med EURGBP 0,8730. I Østen ser vi en blandet børsdag, Nikkei svakt i minus mens Shanghai legger på seg over en prosent. YEN handler 109,45 mot USD og risk off modus og safehaven styrer flow i regionen. AUD handler høyere med positive BNP tall og økte metallpriser, 0,7535 mot USD. Metaller stiger med svakere USD, unntaket er Aluminium som faller tilbake på uroen i Qatar og handler under 1.900USDt. Gull sniffer på 1.300 USDo og som YEN er risk off og safe haven hoved momentum.

GULL mot USD

Krona forsetter og utfordre den svake siden og lavere boligpriser kan ha gitt næring til gårsdagen handel. EURNOK 9,5350 med USDNOK 8,4650 og GBPNOK 10.9260. Fredagens inflasjonstall neste store makro tall her hjemme, fokus i kort bildet er oljeprisen.

Disclaimer

Innholdet i denne markedskommentar skal ikke oppfattes som et tilbud eller anbefaling om kjøp eller salg av finansielle instrumenter. Global Assets and Trading AS org nr 916 172 532 påtar seg intet ansvar for verken direkte eller indirekte tap som skyldes forståelse av eller bruk av innholdet i denne markedskommentar.


Siste innlegg