Morgenkommentar


God Morgen

Oljen handler på $48,35 -0,35% siden igår samme tid og +0,92% fra da Oslo Børs stengte. I går fikk vi API oljelagertall. Råoljelagrene viste en veksto på 2,8m fat mot ventet fall på 2,7m fat. Oljelagrene i Cushing, Oklahoma falt med 833k fat. Amerikansk oljeimport økte med 788k fat til 8,6m fpd. Bensinlagrene økte med 1,8m fat mot ventet fall på 457k fat. Destillatlagrene viste fall på 1,5m fat mot ventet 686k fat økning. Rafineriutnyttelsen var ned med 0,6% til 94,1%. I dag kl 1630 får vi de offisielle tallene fra EIA. Økninger i olje som fraktes via skip fra OPEC brygger under tvilen på om det OPEC har gjort er nok for å balansere markedet. Ser man på grafen under viser det seg at OPEC i det store og det hele frakter samme mengde olje i 2017 som i 2016. Dette er i all hovedsak drevet av land i OPEC som ikke er bundet av avtalen.

EVRY: Det kommer meldinger om at IPOen i EVRY nå med de seneste ordrene er overtegnet med opptil $1,6mrd innenfor indikert range. Det har vært en del diskusjoner rundt om prisingen har vært for høy.

SEVAN: Selskapet melder om positivt utfall i skattesaken fra 2012. De får tilbakebetalt alt fra Skatt Sør. De kommer til å regnskapsføre en «gevinst» på NOK 72,6m, der NOK 40,9 er regnskapsmessig oppjustering og NOK 31,7m er tilbaktebetaling av cash.

NSG: Norske Skog oppdaterer markedet på rekapitaliseringen sin. Tilbudet har ikke oppnådd den godkjennelsen som den trenger for å gå igjennom. For å ikke påvirke driften i selskapet har de valgt å bruke en 30 dagers betalingsutsettelse på rentene da de også har utsatt fristen for å bli med på rekapitaliseringen. Den nye deadlinen er satt til 12 juli 2017.

DNB: Finanstilsynet har godkjent at DNB kan kjøpe tilbake egne aksjer under forutsetning at kapitaldekningsmålet er oppfylt etter tilbakekjøpet, samt at det totale beløpet som benyttes til utbytte og tilbakekjøp ikke overstiger 75% av årsresultatet for 2016. Styret har fått fullmakt av generalforsamlingen til å kjøpe tilbake opptil 2% av selskapet aksjekapital, hvorav 0,5% bare kan benyttes for å ivereta sikringsformål i DNB Markets.

Amerikanske børser i all time high modus. Alle de store børsene endte solid i pluss tirsdag drevet av finanssektoren. FED forventes å høyne renten etter sitt møte i dag noe som igjen er et tegn på positiv utvikling for den amerikanske økonomien. USD Index 96,95 med EURUSD 1.1215. I Europa er bildet uendret med små utslag, EURCHF 1.0860. Arbeidstall i UK i dag før rentemøte i morgen. GBPUSD 1.2750 med EURGBP 0,8795. I Østen er børsbildet blandet, Nikkei svakt mot oppsiden mens Kina faller tilbake tiltross for gode makrotall. YEN handler 110.00 mot USD mens AUDUSD 0,7550 og NZDUSD 0,7230. Krona styrket seg med rapporten fra Regionalt nettverk som tilsier forventet økt positivitet i de spurte bedriftene. Tallene isolert sett er rentepositive, men oljeprisene er fortsatt hovedtema for prisingen av NOK. EURNOK på streke siden av siste tids range, EURNOK 9,4630 med USDNOK 8,4365 og GBPNOK 10,7550

EURNOK siste året 😉

Disclaimer

Innholdet i denne markedskommentar skal ikke oppfattes som et tilbud eller anbefaling om kjøp eller salg av finansielle instrumenter. Global Assets and Trading AS org nr 916 172 532 påtar seg intet ansvar for verken direkte eller indirekte tap som skyldes forståelse av eller bruk av innholdet i denne markedskommentar.


Siste innlegg
Arkiv
Følg oss
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square

© Copyright 2016 Global Assets AS. All Rights Reserved.