Morgenkommentar


God Morgen

Oljen handler på $52,53/fat uendret siden fredag samme tid og +0,67% siden Oslo Børs stengte. Helgens store nyhet må nok være at orkanen Harvey har slengt deler av Texas veggimellom sammen med store deler av oljeproduksjonen i Mexicogulfen. I følge BSEE (Bureau of Safety and Environmental Enforcement) er om lag 21,64% av oljeproduksjonen og 25,71% av gassporduksjonen i Mexicogulfen, ca 428 568 fpd. I Libya fortsetter uroen og en rørledning er blokkert. Dette er nok markedet vant til da det skjer titt og ofte. Baker Hughes riggtelling viste for andre uke på rad riggfall. Fire oljerigger ble fjernet og totale antall oljerigger er nå på 759, ned fra 768 som var toppnotering ved rapportering 11 august.

PGS: Rune Olav Pedersen tar over som CEO i PGS. Pedersen har jobbet i PGS i syv år og har vært ansvarlig for forretningsutvikling, strategi, kommunikasjon, jus, markedsføring, kunderelasjoner og compliance. Med andre ord, en person som har vært sentral i selskapet og vi venter ingen stor kursdrivende effekt på bakgrunn av dette.

SASNOK: De tre pilotforeningene i SAS truer med streik. Partene har vært i forhandlinger siden mars i år. SAS ønsker større fleksibilitet blant pilotene for å sesongtilpasse pilotstyrken bedre, mens pilotforeningen på sin side ønsker mer forutsigbarhet. Det har ikke vært noen fremgang i sommer. De danske pilotene har varslet og en konflikt kan tre i kraft tidligst 11. september. SAS er på sin side overbevist om at forhandlingene blir løst.

VALUTA: I valutaverden ventet markedet på signaler fra to dagers møtet i Jackson Hole. Det var forventet signaler fra Draghi rundt siste tids styrkelse av EUR men da dette uteble styrket EUR videre, spesielt mot USD. EURUSD handler 1,1935. EURGBP 0,9260 og EURYEN 130,30. Market har fokus mot Eurosonen og når første rentejustering kommer. Stimuli pakker må avvikles og tema er når og i viklet tempo. USD under press, markedet i vente på politiske nyheter. USD Index 92,35. GBP noe svakere mens safe haven valutaene YEN og CHF handler sideveis. Gull handler 1.301 USDo, øvrige metaller noe svakere og har så langt ikke reagert på lavere USD.

Norske kroner mot sterke siden, EURNOK 9,2475 med USDNOK 7,7530 med GBPNOK 9,9900

USDNOK 2017

Disclaimer

Innholdet i denne markedskommentar skal ikke oppfattes som et tilbud eller anbefaling om kjøp eller salg av finansielle instrumenter. Global Assets and Trading AS org nr 916 172 532 påtar seg intet ansvar for verken direkte eller indirekte tap som skyldes forståelse av eller bruk av innholdet i denne markedskommentar.


Siste innlegg