Morgenkommentar


God Morgen

Oljen handler på $63,41/fat -1,35% siden i går samme tid og -0,60% siden Oslo Børs stengte. Handelsaktiviteten i amerikanske oljefutures. Amerikanske skiferoljeprodusenter selger mye av sin fremtidige produksjon i disse tider grunnet de høye prisene vi ser. Skiferoljeprodusentene velger å hedge seg i WTI og ikke Brent. Dette er en riktig avgjørelse om man ser på forwardkurven for de to. I brent ser man en tydelig backwardation (spot høyere enn future), men i WTi ser vi en flat til svak contango (future høyere enn spot). Om WTIen følger brenten til en backwardation, vil hedging bli mer utfordrende. Vi har også de siste par månedene sett en økning i speaden mellom WTI og Brent så naturlig at man ser en spread som blir mindre fremover. Under ser vi chart på Brent og WTI ifht Open Interest og Forwardkurven.

GSF: Grieg Seafood leverte tall i dag. Omsetning kom på NOK 1,86mrd mot ventet 1,52mrd. EBITDA kom på NOK 280m mot ventet NOK 237m. EBIT før biomassejusteringer kom på NOK 229m mot ventet NOK 187m, en beat på 22,45%. Bunnlinja endte på NOK 190m mot ventet NOK 128m. Selskapet melder om et utbytte på NOK 1/aksje, noe som er uventet. De grunner dette i at de har en god kontantstrøm. De sier selv at dette er det beste kvartalet noensinne. De estimerer totalt volum i 2017 ender på 66k tonn mot tidligere guidet 67k tonn. I dette kvartalet slaktet de 16 875 tonn, det var ventet 16 680 tonn. Operasjonell EBIT i Ser vi fremover mot 2018 guider de et volum der på 77k tonn. De har solgt 22% av volumet sitt for 2018 på kontrakt. EBIT/kg for året ligger på NOK ~17,14 og for 2016 i samme periode på NOK 16,01. Med et press på snittprisen i år har ligget på NOK 61,54/kg iflg Fish Pool og NOK 63,13/kg i 2016. Selskapet har tydeligvis fått god kontroll på kostnader og ser en økning i EBIT/kg selv med lavere snittpris. For 2018 estimeres en snittpris på NOK 58/kg og vi legger til grunn samme forhold i EBIT/kg fra 2017 til 2018. Dette gir oss en EBIT/kg i 2018 på NOK 16,15. Legger vi til grunn volumet de estimerer på 77k tonn gir det oss en EBIT på NOK 1,24mrd. Markedet venter en EBIT før justeringer på NOK 1,43mrd. Selskapet stengte i går på NOK 72,70 noe som gir en market cap på NOK 8,12mrd. De har en NIBD på NOK 975m som gir en EV på NOK 9,095mrd, noe som gir en EV/EBIT på 7,33x. Selskapet prises for 2017 til en EV/EBIT på 9,10x. Legger vi samme prising for 2018 gir det oss EV på NOK 11,28mrd og en market cap på NOK 10,30mrd, noe som gir oss en aksjekurs på NOK 92.

VALUTA: USD fortsetter å handle mot sterke siden uten at vi har de helt store bevegelsene. EURUSD 1.1590 ( se chart) med en Index på 94,80. Russell2000 faller over én prosent i går, mens de andre amerikanske indeksene handler rundt par. Trump i Sør Korea og vektlegger USAs historiske relasjoner. Eurobørsene med ny negativ dag, Eurostoxx50 ned 0,48 prosent og samtlige EUbørser er negative tirsdag. EUR Index 93,30. Makro tall for regionen er blandede etter en lang periode med positive tall. EURCHF handler 1.1585 og vi har EURGBP 0,8815 som er på linje med gårsdagen. I Østen kommer leverer Kina eksporttall som er mer negative enn konsensus. Vi ser en blandet børsdag uten store utslag, Nikkei og HangSeng med røde tall, mens Shanghai og Sydney med positive tall. YEN handler 113,80 mot USD og 131,95 mot EUR. USDYuan på 6,64, mens AUD omsettes 0,7655 mot USD. Krona fortsetter å handle innen en smal range , olje og makro ser ikke ut til å påvirke vesentlig. EURNOK 9,4710 på morgenkvisten mens omsettes på USDNOK 8.1715 og SEKNOK 0,9730.

EURUSD 2017

Innholdet i denne markedskommentar skal ikke oppfattes som et tilbud eller anbefaling om kjøp eller salg av finansielle instrumenter. Global Assets and Trading AS org nr 916 172 532 påtar seg intet ansvar for verken direkte eller indirekte tap som skyldes forståelse av eller bruk av innholdet i denne markedskommentar.


Siste innlegg
Arkiv
Følg oss
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square

© Copyright 2016 Global Assets AS. All Rights Reserved.