Morgenkommentar


God Morgen

Oljen handler på $61,60/fat -1,94% siden igår samme tid og -0,71% siden Oslo Børs stengte. IEA (International Energy Agency) rapport kom i går. De tar ned sitt etterspørselsanslag for 2017 og 2018, de venter en vekst på 1,53mb/d ned fra 2,03mb/d tidligere. Her er det Nord Amerika og Midtøsten som er hoveddriveren. For 2018 kuttet de sitt å-o-å vekstestimat med 130kb/d til 1,28mb/d, drevet av Vest Europa, India og andre ikke OECD land. Tilbudet er også revidert ned med 110kb/d. De har altså i de siste rapportene kuttet sine vekstestimater både på tilbuds og etterspørselssiden. I går kom også API oljelagertall. Oljelagrene steg med 6,5m fat mot ventet 1,8m fat fall. Bensinlagrene steg med 2,4m fat mot ventet fall på 1m fat. Destillatene viste fall på 2,5m fat mot ventet fall på 2m fat. De offisielle tallene kommer i dag kl 1630. Ser vi på CFTC rapporten som kom ut på fredag ser vi at hedgefondene lastet på med endra mer long helt opp til tirsdag i forrige uke. Ser vi på hvordan de er posisjonerer seg i Brent ligger de nå rekordlong (1), men økningen er avtakende (2). Ser vi på handelssyklene for WTI kan vi se at denne var mye kortere enn tidligere (2). Det kan tyde på at markedet er mer usikkert hvor vi skal langsiktig og man trader mer enn før. Vi ser ikke på det som noe veldig rart, da man ligger rundt det området der mange mener oljeprisen bør ligge basert på fundamentale faktorer i markedet. Vi opprettholder vårt syn om at vi skal ned å teste $55 igjen for Brent og at Spreaden mellom WTI og Brent skal etter hvert reverseres til normalen.

SALM: Oppdrettsselskapet Salmar leverte kvartalstall i dag. Omsetning kom på NOK 2,68mrd mot ventet NOK 2,5mrd. Operasjonell EBIT kom på NOK 801,3m mot ventet NOK 681m. Bunnlinja før skatte endte på NOK 1,3mrd mot ventet NOK 712m. Denne beaten på bunn er drevet av verdijustering på NOK 469,5. Så juster profit før skatt kom på NOK 825,8m. Alt i alt, solide tall ifht hva markedet venter. Selskapet slaktet 34k tonn mot ventet 34k tonn. Så her var det bedre priser og bedre marginer som bidro til det positive resultatet. Selskapet guider et slaktevolum i 2018 på 143k tonn mot ventet 139k tonn. For Q4’17 har de solgt ca 40% på kontrakt på H1’17 nivåer. Selskapet har en EBIT/kg i snitt for året på NOK 25,76 og 23,60 for dette kvartalet. Forwardprisen i markedet for 2018 ligger 4,3% under snittprisen sålangt i år. Legger vi samme forholdstall til grunn for neste år bør Salmar oppnå en EBIT/kg i snitt på NOK 24,65. Med et volum på 143k tonn bør det gir en operasjonell EBIT på NOK 3527m. Aksjen prises til en EV/EBIT 2017 på 9,43x mot peers på 8,65x. Legger vi til grunn en EV/EBIT 2018 på samme nivå som Salmar sin EV/EBIT 2017, gir det oss en aksjekurs på NOK 281,75. Markedet venter en EBIT på NOK 3247m og en kursmål på NOK 258 før dagens tall. Vi venter oppjusteringer etter dagens tall.

VALUTA: Det var EURO som var gårsdagen marketmover og EUR styrket seg i alle kryss. EUR Index handler 94,95 opp fra 94,05 samme tid i går. Eurobørsene fortsetter å se tunge ut, EuroStoxx50 ned 0,51, Milan ned 0,68 prosent og er således tyngst. Økt fokus rundt nedtrapping, Brexit, god makro og forventningsindekser, alle momenter som trekker EUR sterkere. I USA endte børsene svakt i minus, usikkerhet rundt skattereform er hovedfokus. USD Index på 93,60 og USD handler noe svakere og EURUSD er igjen over 1,18. I Østen har vi en negativ børsdag, Nikkei ned 1,51 prosent på lavere olje og makro Shanghai ned 0,8 prosent tett fulgt av Sydney og HangSeng. YEN styrkes noe mot USD 113,05, svekkes mot EUR, 133,50. AUD faller med råvarer, 0,7585. Aluminium handler 2,080USDt som er 100USD lavere enn toppen sist måned noe som også gjelder Platinum, 930USDt og Bly 2.448USDt. Krona svekket seg markant mot EUR, vi åpner onsdagen 9,6575. Generell EUR kjøp og oppside press på EUR Index blir krona med på slike utfall som registrert tirsdag. Makro her hjemme stabil, litt lavere olje, men utslagene skyldes på lang vei forhold utenfor kongeriket. USDNOK handler 8.1775 med SEKNOK 0,9740.

EURINDEX det siste året