Morgenkommentar


God Morgen

Oljen handler på $62,71/fat +0,60% siden i går samme tid og uendret siden Oslo Børs stengte. API oljelagertall kom ut i går. Det er estimert at råoljelagrene falt med 5,5m fat mot ventet 3,4m fat. Bensinlagrene opp 9,2m fat mot ventet 1,7m fat vekst. Destillatene økte med 4,3m fat mot ventet 967k fat vekst. Oljen falt på disse tallene. Her er det tydelige at den kraftige veksten i bensinlagrene som holder oljeprisen nede. I dag kommer EIA tallene klokken 1630.

AKSJEMARKEDET: Vi venter enda en rød dag på børsen. Asiatiske aksjer ned nesten 2% til to måneders lav. Techaksjer fortsetter nedover, og geopolitisk spenning i Midtøsten tynger. Futuresmarkedet peker på en negativ åpning på rundt 0,5% i Europa og vi venter ikke noe bedre i Oslo.

NAS: Trafikktallene fra Norwegian kom ut i dag for november. Yielden er ned 4%, til 0,33 mot ventet 0,32,sammenlignet med samme periode i fjor og RASK ned samme. Den gjennomsnittlige flydistansen økte med 13%. Positivt at veksten i kapasitet ble spist opp av markedet. Selskapet har økt tilgjengelig setekapasitet (ASK) med 28% og total passasjertrafikk (RPK) økte med det samme. Markedet hadde ventet en ASK vekst på 31,2% og en RPK vekst på 31,6%. Selskapet har en derivatgevinster (realisert og urealisert) på NOK 237m dette kvartalet. Alt i alt, storyen på Norwegian er den samme, lengre flydistanser trekker ned yielden, men kortsiktig positivt med beat mot estimatene. Venter en positiv åpning, men blir nok vanskelig å holde på en oppgang med et tungt marked generelt.

VALUTA: USD handlet mot sterke siden i går og vi så 1,1800 nivået testet mot EURUSD. Vi har reversert noe, 1,1840 på morgenkvisten med Index 93,20. Amerikanske børser endte ned, ingen store nyheter så en kombo av renter selskapstall samt Trumps politiske agenda trekker alle ned. I Europa ser vi et blandet børsbilde tirsdag. Brexit fortsatt teama. EUR Index ned, 94,85 mot 95,05 på samme tid i går. EURCHF handler 1.1675. I Østen faller børsene mer markant, tech og Trumps Jerusalem godkjenning er i fokus. Nikkei ned 1,93 prosent, mens Kina og Sydney tar av noe mindre. YEN styrkes, 112,20 mot USD og 132,80 mot EUR. AUD faller også, 0,7580 mot USD. Gull handler stabilt, 1.269USDo, mens metallprisene handler lavere, sterkere USD bidrar. Aluminium på 2.044USDt og Platinum på 916,05USDt. Regionalt nettverk kom inn mot sterke siden og underbygger de positive makrotallene her hjemme. Tallene isolert sett bør være god lesning for NB i forkant av neste ukes rentemøte. Krona handlet sterkere utover kvelden i går. Norske makro vil måtte overtid være rett verdivurdering for NOK , EURNOK åpner 9,7850 med USDNOK 8,2675 og SEKNOK 0,9875.

Innholdet i denne markedskommentar skal ikke oppfattes som et tilbud eller anbefaling om kjøp eller salg av finansielle instrumenter. Global Assets and Trading AS org nr 916 172 532 påtar seg intet ansvar for verken direkte eller indirekte tap som skyldes forståelse av eller bruk av innholdet i denne markedskommentar


Siste innlegg