Morgenkommentar


God Morgen

Oljen handler på $69,16/fat -1,06% siden i går samme tid og -0,08% Oslo Børs stengte. CFTC tallene som kom fredag og viser at hedgefondene ligger mest long ifht det man har av data og langt mer long enn da oljen handlet på $145 i 2008. Oljemarkedet er veldig sårbart om disse fondene velger å vekte ned. De holder omkring 10x så mange long posisjoner som short posisjoner vs 1,6x i juni da oljen handlet på ~$44/fat. I boken «Predatory Trading and Crowded Exits: New Thinking on market volatility” av James Clunie, omtaler han at i situasjoner der store konsentrasjoner rundt en posisjon, historisk sett, ofte fører til en reversering i trenden. Dette er grunnet snøballeffekten og at når noen begynner å selge skal «alle» selge. Slik situasjonen er nå virker det som «ingen» ønsker å satse på en fallende oljepris, men historisk sett så er et enveismarked en budbringer for økt volatilitet og korreksjon.

EIA lanserte sin månedlige borerapport. Ser på man på de syv største skiferområdene er de estimert en run-rate å-o-å vekst på 1,3m fpd. På torsdag kommer OPEC og EIA rapporter rundt.

DNO: Selskapet mottok 10 tildelinger ved gårsdagens lisensrunde. Dette er positivt og følger i trenden med at DNO ønsker seg et mer politisk stabilt klima. De har meldt tidligere om at de skal tilbake til Nordsjøen. De skal ikke være operatører på noen av lisensene. Genel melder i dag om betaling på Taq-Taq feltet i Irak. Da venter vi at DNO melder om betaling på Tawkefeltet ila et par dager. Dette er som forventet og det ville vært en overraskelse om de ikke fikk betaling.

MHG: BNP Paribas følger flere andre analytikere og nedgraderer aksjen til NOK 110 fra NOK 140. Aksjen får Underperfrom fra Neutral. ‘

PGS: Goldman Sachs oppjusterer kursmålet på PGS fra NOK 15 til NOK 34,5.

VALUTA: Amerikanske børser snudde etter en sterk start tirsdag, økt frykt for nedstenging av offentlig sektor grunnet mangel på funding. Dow endte ned etter å ha handlet over 26000. Russel2000 faller mest, ned 1,22 prosent. USD fortsetter å være under press, Index på 90,45, mens EURUSD handler 1,2230. Renter stiger noe og vi ser US2Y 2,035 med 30Y 2,848. Inflasjon i England kom som ventet, GBP handler 1,3775 mot USD, 0,8880 mot EUR og GBPNOK 10,85. Europeiske børser endte tirsdagen mot oppsiden, EUR i medvind og vi ser valutaen styrkes i de fleste kryss. Index på 96,95. EURCHF faller noe tilbake, 1,1775, stigende trend intakt. I Østen ser vi røde tall på de fleste børser. YEN noe svakere, 110,80 mot USD og 135,45 mot EUR. Krona testet 9,62 nivået mot EUR i går, avvist men holder på nivået. EURNOK handler 9,6400 og vi har USDNOK 7,8900 mens SEKNOK 0,9790. Fokus som så ofte før på olje og makro. I Sverige fortsetter boligmarkedet å være under press. SEK noe svakere, men moderate utslag. EURSEK 9,8455. Vi tar også med at Kina uttalte seg for reguleringer av Bitcoin og andre kryptovalutaer, utslagene ble således ganske kraftige i alle noterte digitale valutaer.

EURNOK siste året

Innholdet i denne markedskommentar skal ikke oppfattes som et tilbud eller anbefaling om kjøp eller salg av finansielle instrumenter. Global Assets and Trading AS org nr 916 172 532 påtar seg intet ansvar for verken direkte eller indirekte tap som skyldes forståelse av eller bruk av innholdet i denne markedskommentar.


Siste innlegg
Arkiv
Følg oss
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square

© Copyright 2016 Global Assets AS. All Rights Reserved.