Morgenkommentar


God Morgen

Oljen handler på $68,83/fat +0,39% siden går samme tid og +0,12% siden Oslo Børs stengte. EIA oljelagertall kom i går og viste en vekst i råoljelagrene på 6,78m fat mot API som viste en vekst på 3,2m fat. Bensinlagrene viste et fall på 2m fat mot API som viste en vekst på 2,7m fat. Destillatene viste et fall på 2m fat mot API som viste et fall på 4,1m fat. Alt i alt, tall som er litt negative for oljeprisen.

EPR: Europris leverte tall i dag. Topplinjen kom inn på NOK 1629m mot ventet 1691m, men opp 1,5% vs samme tid i fjor. Justert EBITDA på NOK 285,4m mot ventet NOK 305,75m. Justert bunnlinje endte på NOK 195,1m mot ventet NOK 206,25m. De erklærer et utbytte på NOK 1,7/aksje mot ventet NOK 1,67/aksje. For året kom topplinjen inn på NOK 5423m mot ventet NOK 5485m. Justert EBITDA kom på NOK 641m mot ventet NOK 653,68m. Justert bunnlinje endte på 387,8m mot ventet NOK 400,2m. Like for like vekst på året var på 3,1%, bedre enn markedet, men fortsatt lavere enn hva selskapet selv har guidet som langsiktig mål. Selskapet guider litt høyere kostnader videre da de har tatt over fire franchisebutikker. Dette påfører selskapet en one-off COGS på NOK 3,4m som kommer i Q1 (de svakeste kvartalet historisk sett). Alt i alt, en litt skuffende rapport.

DNB: Banken leverte tall i dag. Netto renteinntekter kom på NOK 8863m mot ventet NOK 8823m. Omsetning kom på NOK 13278m mot ventet NOK 13173m. Bunnlinja endte på NOK 6374m mot ventet NOK 5310m. Bedre over hele linja. ROE på 10,8x mot ventet 10,2x. Selskapet erklærer et utbytte på NOK 7,10/aksje mot ventet NOK 6,75, noe som gir en utbytteyield på 4,54%. CET1 kom på 16,4% mot ventet 16,3%. NPL er på 0,98% av hele låneporteføljen og fallende, så det er en bra utvikling. Gode tall fra DNB som kommer til å dra aksjen oppover i dag.

PGS: Seismikkselskapet leverte tall i dag. Omsetning kom på USD 235,9m mot ventet USD 218m. EBIT kom på USD -159,2m mot ventet USD -79,5m. Bunnlinja endte på USD -198,3m mot ventet USD -95,8m. For året kom omsetning på USD 838,8m mot ventet USD 821m. EBIT på USD -383,6m mot ventet USD -304m. Bunnlinja endte på USD -519m mot ventet USD -425m. Bedre topplinje, men høye kostnader og avskrivinger gjør at selskapet skuffer litt på denne rapporten. Selskapet har CMD i dag og mer kommer utover fra dem. De er positive til fremtiden og venter mer investeringer fra oljeselskapene. Aksjen har gått omkring 100% fra bunn og med litt skuffende tall er ikke en kraftig oppgang det vi venter i dag.

VALUTA: Fed holdt som ventet renter uendret på 1,25-1,5 prosent. Inflasjon største bekymring som igjen kan øke presset på oppsiden for amerikanske renter. US 2 y på 2,165 mens US 30 y omsettes 2,951. Amerikanske børser blandet, Russell 2000 svakt lavere, mens Dow og S&P noe høyere. USD vinglet litt etter rentemøtet, men utslagene ble begrensede. Vi åpner på linje med gårsdagen. USD Index 89,15 som er et steg opp, EURUSD 1,2390. I Europa så vi børsene endte onsdagen på negative siden. Euro Index noe lavere; 97,35. EUR svakere mot GBP, 0,8745 med EURCHF 1,1570. I Østen kom PMI for industrien i Kina på linje med forventinger, Shanghai handler lavere, mens Nikkei og Sydney legger på seg. Nikkei opp 1,6 prosent på gode selskapstall. YEN faller tilbake til 109,60 mot USD. Metallpriser på siste tiders nivå, Gull 1343USDo, mens Aluminium handler 2208USDt. Krona handler innen siste tids smale range, 9,55-9,585. Norges Bank vil også i februar selge valuta for 900m NOK pr dag. Fokus mot børs og olje. EURNOK åpner 9,5740 med USDNOK 7,7230 og SEKNOK 0,9785.

Innholdet i denne markedskommentar skal ikke oppfattes som et tilbud eller anbefaling om kjøp eller salg av finansielle instrumenter. Global Assets and Trading AS org nr 916 172 532 påtar seg intet ansvar for verken direkte eller indirekte tap som skyldes forståelse av eller bruk av innholdet i denne markedskommentar.


Siste innlegg
Arkiv
Følg oss
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square

© Copyright 2016 Global Assets AS. All Rights Reserved.