Morgenkommentar


God Morgen

Oljen handler på $64,98/fat +3,65% siden igår samme tid og +4,20% siden Oslo Børs stengte. EIA oljelagertall viste en vekst i råoljelagrene på 1,8m fat mot API som viste vekst på 4m fat. Bensinlagrene viste vekst på 3,6m fat mot API som viste vekst på 4,6m fat. Destillatene viste fall på 0,5m fat mot API som viste vekst på 1,1m fat. Alt i alt, litt bedre enn hva API viste. Amerikansk produksjon er nå på 10,27m fpd.

KOMP: Forbruksbanken Komplett Bank leverte kvartalstall i dag. For Q4 kom netto renteinntekter på NOK 196,6m mot ventet NOK 195m. Bunnlinja endte på NOK 72,9m mot ventet NOK 69,33m. ROE på 25% mot ventet 24,47%. For året kom netto renteinntekter inn på NOK 670m mot ventet NOK 665m. Bunnlinja endte på NOK 274m mot ventet NOK 267,67m. ROE for året kom på NOK 29% mot ventet NOK 26,17%. Lån til kunder endte på NOK 5596m mot ventet NOK 5524m. De tok lånetap på NOK 118,7m mot ventet NOK 114,5. Selskapet leverte gode tall ifht forventningene. Positive tall fra selskapet.

NAS: Flyselskapet leverte kvartalstall. For Q4 kom omsetning på NOK 7844m mot ventet NOK 7744m. EBITDAR på NOK 387,2m mot ventet NOK 512m. EBITDA justert på NOK -901,2m mot ventet NOK -618m. EBIT på NOK -1025,8m mot ventet NOK -603m. Bunnlinja endte på NOK -918,5m mot ventet NOK -598m. For året kom det inn slik; Omsetning på NOK 30948,3m mot ventet NOK 30848m. EBITDAR på NOK 3949,5m mot ventet NOK 3890m. EBITDA justert på NOK -373,3m mot ventet NOK -90,3m. EBIT på NOK -2001,1m mot ventet NOK -1578m. Bunnlinja endte på NOK -298,6m mot ventet NOK 29,6m. Ikke uventet kommer de ikke med utbytte. Enhetskostnaden uten bensin endte i kvartalet på NOK 0,34 mot ventet NOK 0,32. Selskapet klarer å slå forventningene på omsetning, men høye kostnader slår hardt negativt. Store leasingkostnader på fly drar ned resultatet. Skuffende tall for Norwegian over (nesten) hele linja.

GSF: Oppdrettsselskapet leverte kvartalstall i dag. Omsetning i kvartalet på NOK 1,73mrd mot ventet NOK 1,87mrd. Operasjonell EBIT på NOK 151m mot ventet NOK 249m. Bunnlinja endte på NOK 198m mot ventet NOK 173m. For året kom tallene inn; Omsetning på NOK 7,04mrd mot ventet NOK 7,17mrd. Operasjonell EBIT på NOK 904m mot ventet NOK 1mrd. Bunnlinja endte på NOK 555m mot ventet NOK 529m. Slaktevolumet i Q4 kom på 18667 tonn mot ventet 21975. Dette forklarer de svake tallene; lavere volum. 3000 tonn av slaktevolumet er flyttet til 2018. De estimerer 80k tonn slaktevolum i ’18. Det kommer nok noen estimatjusteringer på nedsiden, selv om de blir noe oppveid for høyere volum.

AVANCE: LPG selskapet leverte kvartalstall i dag. TCE earnings på $15,3m mot ventet $15m. EBITDA på $4,12m mot ventet $3,63m. Nettoresultatet på -$12,37m mot ventet -$12,4m. For året kom tallene inn; TCE earnings på $53,8m mot ventet $53,3m. EBITDA på $9,3m mot ventet $8,74m. Nettoresultat på -$54,75m mot ventet -$54,6m. Gjennomsnittlige TCE var $12 163/dag, opp fra $7 524 i Q3. Alt i alt, bedre enn ventet av selskapet i dag. De melder om en OPEX i 2017 som er hakket lavere enn i 2016.

VALUTA: Amerikanske inflasjonstall kom inn høyere enn ventet og sendet renter høyere. Børsene startet dagen mot negative siden, men reverserte og endte dagen med oppgang. Russell2000 opp sterke 1,75 prosent, mens S&P500 var opp 1,34 prosent. USD handler svakere, EURUSD 1,2480 med Index på 88,75 som er ned fra 89,40 på samme tid i går. EURUSD på vei mot viktige 1,25-1,2550 nivået, se chart. GBP sideveis, Brexit i fokus. GBPUSD på 1,4015 med EURGBP 0,8890 og GBPNOK 10,8900. Eurosonen hadde også en sterk børsdag onsdag, Euro Stoxx 50 opp 1,15 prosent. CHF noe svakere, 1,1560 og 8,3750 mot NOK. Safe-havenflow tilbake til markedet. Sterk børsdag i Østen, Nikkei opp 1,4 prosent, mens Shanghai er opp 0,45 prosent. YEN sterkere med børs, 106,35 mot USD og EURYEN på 132,75. AUD tar et byks tilbake, 0,7960 mot USD og Kiwi følger på 0,7390 mot USD. Krona styrket seg i natt etter en sideveis dag onsdag. NB og Olsen med sin «state of the Union» tale. KL1800. Viktig med sentralbankens vurderinger av kongerikets økonomisk leie. Vårt eget makrobilde og rentekurven satt opp mot resten av verden. EURNOK åpner 9,6900 med USDNOK 7,7650 og SEKNOK 0,8790

EURUSD siste året

Innholdet i denne markedskommentar skal ikke oppfattes som et tilbud eller anbefaling om kjøp eller salg av finansielle instrumenter. Global Assets and Trading AS org nr 916 172 532 påtar seg intet ansvar for verken direkte eller indirekte tap som skyldes forståelse av eller bruk av innholdet i denne markedskommentar.


Siste innlegg