Morgenkommentar


God Morgen

Oljen handler på $77,32/fat -0,69% siden igår samme tid og -1,1% siden Oslo Børs stengte. EIA oljelagertall kom i går og viste en lagervekst på 1,25m fat mot API som viste fall på 4,5m fat. Bensinlagrene viste fall på 1,51m fat mot API som viste fall på 3m fat. Destillatene viste vekst på 0,134m fat mot API som viste fall på 0,44m fat. Alt i alt, negativt for oljeprisen.

KID: Interiørselskapet leverte omsetningstall for Q2 i dag. De leverte en omsetning på NOK 281,5m en vekst på 1,1%, men en Like-for-like vekst på -2,7%. Onlinesalg økte med 72,3%. Det var ventet en omsetning på NOK 298,50m. Det har vært snakket mye om at varmen i mai og juni har satt en demper på kjøpesenterhandlingen og KID har 88% av sine butikker i kjøpesentre. EBITDA-marginen i samme kvartal i fjor var på 7,8%. Legger vi dette til grunn bør de få en EBITDA på NOK 21,96m mot ventet NOK 26,50m. I fjor stod H1 for 13,43% av EBITDAen til selskapet. Legger vi det til grunn i år får vi en EBITDA for året på NOK 237,60m. Basert på dette prises selskapet til en EV/EBITDA på 7,82x, dette er en rabatt sammenliknet med nordiske peers som i snitt prises til 9,25x. Nå må vi huske at KID aksjen er mindre likvid og skal derfor ha en likviditetsrabatt. Skal aksjen prises på linje med peers ser vi en oppside på 23,68%, men som sagt en likviditetsrabatt på prises inn.

LSG: Lerøy Seafood leverte produksjonstall for Q2 i dag. De slaktet 37,82k tonn fisk. Slaktevolumet er så vidt høyere enn Q1, men prisene er en god del høyere. Vi estimerer at omsetningen til Lerøy endre 13,2% høyere i Q2 enn Q1 noe som bør gi dem en omsetning på NOK 5,66mrd. De har en operasjonell EBIT margin på 19,2% i Q1. Vi estimerer NOK 1,09mrd i EBIT. H1 stod i fjor for 55,9% av det totale året. Vi venter en EBIT i år på NOK 3,67mrd. Det priser selskapet til en EV/EBIT på 9,68x. Det er ganske in-line med peers. Våre omsetningsestimater ligger høyere enn konsensus, men på EBUIT nivå ligger vi litt under. Alt i alt, venter ikke vi de største utslagene på aksjen basert på disse tallene her.

Innholdet i denne markedskommentar skal ikke oppfattes som et tilbud eller anbefaling om kjøp eller salg av finansielle instrumenter. Global Assets and Trading AS org nr 916 172 532 påtar seg intet ansvar for verken direkte eller indirekte tap som skyldes forståelse av eller bruk av innholdet i denne markedskommentar.


Siste innlegg