Morgenkommentar


God morgen

Oljen handler på $71,33/fat +0,32% siden igår samme tid og +0,79% siden Oslo Børs stengte. Oljeprisen har fått et par slag på nedsiden de siste par ukene blant annet på bakgrunn av frykt for svakere global vekst. Hvis man ser på raffinerte produkter er det ofte en god benchmark for å se hvordan veksten går. Destillater for lastebiler, tog, skip fly etc står for mer enn 1/3 av verdens konsum av raffinerte produkter. Vi kan se at futurekurven beveger seg mot contango fra å ha vær i backwardation i ett års tid. Vi har sett en kraftig lagervekst etter at 2018 har vært et år som har vist lagerfall.

DNO: Oljeselskapet DNO leverte gode tall i går, melder om utbytte og at de søker et styresete i Faroe Petroleum. Utbytte kom første gang på 13 år og er i våre øyne et paradigmeskifte for selskapet. Styresete i Faroe er etter våre øyne noe de gjør for å etter hvert ta over hele selskapet. Selskapet kjøpte nesten 30% av selskapet tidligere i år, men skrev en «no intention to bid» avtale. Selskapet selv uttaler at aksjonærene bør stemme imot forslaget om to styreseter til DNO. Denne er gjeldene i seks måneder og et steg på veien for å ikke dra opp prisen for mye på selskapet. DNB Markets oppgraderer DNO til NOK 19,6 fra NOK 18,4, men tar aksjen til HOLD basert på siste tids kursutvikling.

KOG: Kongsberggruppen har hatt en svak utvikling siden vi tok den inn i porteføljen da de har meldt om noen ekstrakostnader relatert till oppkjøpet av Rolls Royce. I dag melder de om en kontrakt med Nanjing Jinling Shipyard. Kontrakten er på ni RoRo skip og en kontraktsverdi på NOK 400m. De har også en opsjon på tre skip til som kan gjøre kontrakten opptil NOK 500m. Selskapet hadde en nettomargin i Q1 på 3,3%, i 2017 på 3,9%. Legger vi til grunn en nettomargin på 4% videre, gir det denne kontrakten en nettoverdi på NOK 20m og NOK 0,17/aksje. Aksjen handler med en forward PE på 16,41x. Dette gir en verdi per aksje på NOK 2,73 eller 1,87% sammenlignet med gårsdagens close.

VALUTA: USD holder å siste tids styrkelse, Index handler 96,45 med EURUSD på 1,1380. Emerging markets fortsatt under press selv om vi litt pause i siste dagers trend mye

backet av Tyrkias vilje til å iverksette fundamentale endringer for å restrukturere landet. USDTRY 5,82 på morgenkvisten. Chart viser utviklingen i et knippe EM valutaer mot USD. Amerikanske og Europeiske børser reverserte mot oppsiden på tro på endringer i Tyrkia. Euro Stoxx 50 la på seg 0,69 prosent, mens DAX endte opp 0,61 prosent. Dow i USA best av alle i går, endte opp 1,58 prosent mens Rusell2000 endt opp 0,87 prosent. Euro Index på 93,75, Eur noe sterkere i mange kryss og EURCHF omsettes 1,1350. Vi får Inflasjonstall fra EU i dag kl 11, kan påvirke markedet. Konsensus er 1,1 prosent. I Østen er børsbildet blandet, Nikkei opp, mens Shanghai faller noe tilbake. Avtale om møte mellom Kina og USA på handelsminister nivå ser ikke ut til å prege markedet mye. YEN 110,85 mot USD. EURYEN på 126,15. AUDUSD 0,7265. Valgkampen i Sverige hardner til og om siste meningsmålinger blir fasit er landet inne for en vanskelig regjeringskabal. EURSEK 10,4585 med SEKNOK 0,9225. Norges Bank holdt renter som ventet uendret og uttalte videre at de holder til tidligere vurderinger og at en renteøkning kan forventes i september. Markedet synes ikke å prise nyheten nevneverdig. Riskbildet i Sverige og Europa synes viktigere i prisingen av vår valuta. EURNOK åpner fredagen 9,6420 med USDNOK 8,4710.