Morgenkommentar


God morgen

Oljen handler på $84,29/fat +1,4% siden i går samme tid og +0,98% siden Oslo Børs stengte. Oljeprisen kommer litt opp igjen på bakgrunn av fraktdata og kilder fra industrien som peker på at forsendelser fra Iran var under 1m fpd i oktober. I april var forsendelsene på 2,5m fpd og i september på 1,6m fpd. Det at forsendelsene faller kjappere enn ventet skaper frykt om at OPEC ikke klarer å tette gapet kjapt nok og kan skape en skvis på for lite oljetilbud.

DNO: Oljeselskapet melder i dag at Peshkabir produseres nesten 50k fpd. Dette betyr at selskapet har nådd dette produksjonsnivået før planlagt og billigere enn ventet. Ved Q2 presentasjonen meldte de om at de kom til å produsere 35k fpd i juli og da målet om 50k fpd ved utgangen av året. Positivt for aksjen som har falt nesten sammenhengende i oktober. Det har blitt uttalt av flere analytikere at gode oppdateringer fra Peshkabir kan være triggere for aksjen. Snittkursmålet ligger på NOK 18,37 med en median på NOK 18.90. Rangen ligger mellom 14 og 24 kroner. Vi venter noen oppjusteringer basert på disse tallene. Selskapet har nå en CWI produksjon på 130k fpd

LSG: Lerøy Seafood Group kommer med en slakteoppdatering for Q3 i dag. Totalt produserte de 37,226k tonn laks mot 46,024k samme tid i fjor. Skuffende produksjon sammenlignet med hva som var ventet, konsensus ligger rundt 40k tonn. Ser vi på fangst melder de om totalt 14,282k tonn og her ligger også konsensus 1-2k tonn over hva som var ventet. Aksjen stengte i går på NOK 73,76 mot snittkursmål på NOK 69,89 og en median på NOK 67.

VALUTA: Amerikanske renter fortsetter å stige og sette press på børsene. Børsene hentet seg noe etter en fallende start. Dow med blå tall, mens resten av indeksene er i rødt. Nasdaq ned 0,67 prosent. USD handler 1,1485 mot USD og Index 95,45. US 10Y renter 3,24, mens US 30Y er på 3,42. I Europa handler Italienske statsrenter høyere og underbygger det usikre momentet i landet. Euro Index på 93,25 og EURCHF på 1,1405. Europeiske børser falt med usikkerheten mandag. Euro Stoxx 50 ned 1,07 prosent og Dax ned 1,36 prosent. GBP sideveis uten store nyheter. I Østen er børsbildet blandet, Nikkei tar av 1,34 prosent, mens Shanghai på rett side, opp 0,03 prosent. IMF nedjusterer verdensveksten 2019 fra 3,9 til 3,6 mye grunnet tollsatser og handelskonflikter. YEN sterkere, 113,05 mot USD og 129,90 mot EUR. YEN som østens safe haven kan appresiere om usikkerhet og risk-off modus treffer markedet. EURSEK 10,4350 med SEKNOK 0,9105, lite med nyheter hos våre naboer. Regjeringens budsjett ble som ventet ingen market mover. Vi noterer oss opposisjonens dype lommer og frykter økte skatter og lavere handlingsrom for norsk industri og selskaper så spenning rettes mot høstens parlamentariske landskap. NOK noe sterkere med olje, EURNOK 9,5000 med USDNOK 8,2750.

Innholdet i denne markedskommentar skal ikke oppfattes som et tilbud eller anbefaling om kjøp eller salg av finansielle instrumenter. Global Assets and Trading AS org nr 916 172 532 påtar seg intet ansvar for verken direkte eller indirekte tap som skyldes forståelse av eller bruk av innholdet i denne markedskommentar.


Siste innlegg
Arkiv
Følg oss
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square

© Copyright 2016 Global Assets AS. All Rights Reserved.