Morgenkommentar


God morgen

Oljen handler på $70,73/fat -2,01% siden igår samme tid og -1,42% siden Oslo Børs stengte. Oljeprisen fortsetter nedover på bakgrunn av at tilbudet øker og Sør Korea blant annet er i Iran for å forhandle om kjøp av olje etter at de har hatt en tre måneders pause. Markedet begynner å ta innover seg de fundamentale forholdene istedenfor det geopolitiske. Lagrene øker, produksjonen øker. Tradere peker også på at marginene i raffineringssektoren begynner å komme i negativt område. Dette kan føre til mindre kjøp av olje videre for å jobbe med overskuddslagrene.

SALM: Oppdrettsselskapet SalMar leverte kvartalstall i dag. Omsetning kom på NOK 2,8mrd mot ventet NOK 2,61mrd. Operasjonell EBIT på NOK 939,1m mot ventet NOK 752m, et beat på 25%. PTP justert for biomasseverdiendring kom på NOK 950,3m mot ventet NOK 769m. Slaktevolumet på 36,1k tonn (meldt på trading update). For 2019 guider de et volum på 145k tonn mot ventet 150k tonn. De store beaten på EBIT kommer av lavere kostnader i Midt Norge. Her kommer det oppjusteringer på EBIT nivå. Grunnet guiding som er lavere enn ventet for 2019 ser vi en EBIT oppjustering lavere enn EBIT beaten, men vi venter at EBIT kan bli oppjustert med 5-10%.

AFG: AFGruppen leverte kvartalstall i dag. Omsetning på NOK 4,56mrd mot ventet NOK 4,22mrd. Operasjonell EBIT på NOK 332m mot ventet NOK 307m. EPS endte på NOK 2,24/aksje mot ventet NOK 2,14/aksje. Ordreinntaket på NOK 3,59mrd, så book to bill på 0,77x. Selskapet melder om en overtakelse som hever EBIT med 6-7%, men grunnet akseutstedelse for å finansiere, venter ikke vi den store kursbevegelsen på den nyheten. Headline så kan tallene se bra ut, men svakt ordreinntak. Legg merke til at de annonserte en kontrakt på NOK 4,7mrd fire dager inn i Q4. Det at AFG fikk noe særlig mer enn konsensus ser ut til å være grunnet verdiøkning i eiendommer. Dette kommer nok ikke til å være nok til å øke estimatene til analytikerne nevneverdig. Estimatene kommer opp, men på bakgrunn av M&A, men bør ikke påvirke kursen da det blir flere aksjer å dele godsakene på.

SUBC: Upstream melder i dag tidlig at fire tilbydere skal levere reviderte bud på en $2mrd SURF kontrakt for ENI i Mozambique. Subsea jobber med Saipem, noe som er en fordel da ENI har en eierpost i Saipem. Kontrakten er ventet tildelt i H1’19. Det er ventet at McDermott fortsatt kommer til å presse hardt på, så ingenting avklart. Vi legger til at ABG nedjusterer kursmålet på SUBC fra NOK 155 til NOK 135. Snittkursmålet ligger på NOK 143 mot NOK 140 for en måned siden. Blir spennende å se hvordan analytikerne justerer sine kursmål utover, men på earnings callen i går, var det flere, inkludert oss, så la merke til den positive undertonen hos analytikerskaren. Tydelig at markedet mener de har funnet gulvet og ser forbi 2019 nå.

VALUTA: Amerikanske børser blandet torsdag. Fed møtet ble avsluttet uten endringer og dette var i tråd med konsensus. Det er små endringer i renter. USD handler sterkere, EURUSD på 1,1340 med Index på 96,65. Teknisk er 1,1300 nivået fortsatt viktig. Røde tall på Eurobørsene, lite med nyheter. Euro Index på 93,25 og EURCHF på 1,1435. GBP noe lavere, 1,3025 mot USD og 0,8707 mot EUR og GBPNOK 10,95. BNP tall i dag. I Østen faller børsene, En rekke uttalelser fra myndighetene i Kina påvirker, banksektor trekker børsen ned Shanghai ned 1,39 prosent mens Nikkei tar av 1,05 prosent. YEN fortsetter å svekkes med tø vær, 113,90 mot USD og 129,10 mot EUR. AUD stabil, 0,7240 mot USD. SEK på sterke siden torsdag, 10,26 mot EUR. SEKNOK 0,9295. Ingen store nyheter. Norsk inflasjon kom inn på morgenkvisten, kjerne på 1,6 prosent yy mot ventet 1,8 prosent, på månedsbasis en økning på 0,2 prosent som var konsensus. Isolert sett rente og kronenegative tall. Fokus pån fallende oljepris, børs og vurderinger mot Norges Bank og desember møtet. EURNOK handler 9,5435 med USDNOK 8,4150.