Morgenkommentar


God morgen

Oljen handler på $64,22/fat +4,02% siden igår samme tid og +0,78% siden Oslo Børs stengte. EIA oljelagertall kom i går etter børs. Råoljelagrene steg med 3,6m fat mot API som viste 1m fat vekst. Bensinlagrene opp 408k fat mot ventet 746k fat opp. Destillatene opp 1,2m fat mot API som viste ned 2,5m fat. Uendret produksjon, men alt i alt, en litt negativ rapport for oljeprisen. Positive makrotall fra Kina drar oljeprisen opp og positive indikasjoner i handelsprat Kina og USA, gir tro på at det globale oljemarkedet er positivt.

KOG: Kongsberggruppen leverte tall i dag. Omsetning NOK 4,15mrd mot ventet NOK 4,1mrd. EBITDA på NOK 520m mot ventet NOK 433m. EBIT på NOK 406m mot ventet NOK 326m. Bunnlinja på NOK 344m mot ventet NOK 228,60m. Ordreinntaket på NOK 4,1mrd, inline med ventet og gir en book to bill på ~1x. Selskapet satt med NOK 1mrd i mer cash enn ventet. Hva som skjer i 2019 er litt usikkert da man ikke har dato for signering av Qatarkontrakt. Så før markedet har mer info her, ser man mindre oppjusteringer. Positive tall som kommer til å dra aksjen oppover i dag.

FKRAFT: Fjordkraft leverte tall i dag. Konsensus veldig smal så vanskelig å si hvordan aksjen reagerer på tallene sammenlignet med konsensus. Omsetning på NOK 307m mot ventet NOK 307m. Justert EBIT på NOK 107m mot ventet NOK 105m. Litt bedre på bedriftsmarkedet enn ventet. EPS på NOK 0,68/aksje mot ventet NOK 0,71/aksje. Utbytte på NOK 2,2/aksje mot ventet NOK 2/aksje. Tallene er roughly inline med ventet. De guider litt bedre enn markedet på forbruker og inline på bedrift. CMD i dag som kan gi noe bedre visibilitet for guiding i 2019. Relativt nøytrale tall, men positivt med høyere utbytte som kan dra aksjen litt oppover i dag.

VALUTA: Markedet fortsetter å prise oppsiden med tro på at trade talks mellom Kina og USA vil føre frem. Nå er det viktig med noe konkret om ikke vi skal se en kraftig reprising av siste dagers positivitet. USA børsene er all opp, utslagene er dog små. Inflasjonen i USA kom et tick høyere enn ventet og priser rentene høyere. 10 år på 2,708 med 30 åringen 3,038. Detaljhandelstall senere i dag. Høyere rente og positiv flow til børsmarkedet styrker USD. USD Index på 96,90 og vi har EURUSD 1,1275. I Europa kom industriproduksjonstallene inn lavere enn konsensus onsdag, -0,9 prosent mm er ikke god lesning. Børsene i positivt terreng med trade talks og økt sannsynlighet for nye stimuli fra ECB. Euro Index på 92,55 med EURCHF 1,1375. BNP fra Tyskland på konsensus på års takt men noe lavere siste kvartal. Unionen slipper sine BNP tall KL1100. I Østen er børsbildet sideveis uten store utslag. BNP fra Japan var positive, Kina tall kom også på positive siden. Handelsoverskuddet mot USA falt fra 29,87MRD USD til 27,3MRD USD i desember. YEN svekker seg videre, 111,15 mot USD og 125,40 mot EUR. AUDUSD omsettes 0,7130. Gull handler 1311USDo, mens Aluminium ligger 1863USDt. Platinum på 788USDt som er på laveste nivåer siste 5 år. I Sverige hadde Riksbanken møte i går og som ventet ble renter og politikk holdt uendret. Vi noter at banken viser til forholdene ute i sin begrunnelse. EURSEK 10,4350 med SEKNOK 0,9335. NOK handler noe sterkere med høyere oljepris og positiv bakteppe i makro bildet. EURNOK handler 9,7370 med USDNOK 8,6300.

Innholdet i denne markedskommentar skal ikke oppfattes som et tilbud eller anbefaling om kjøp eller salg av finansielle instrumenter. Global Assets and Trading AS org nr 916 172 532 påtar seg intet ansvar for verken direkte eller indirekte tap som skyldes forståelse av eller bruk av innholdet i denne markedskommentar.


Siste innlegg
Arkiv
Følg oss
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square

© Copyright 2016 Global Assets AS. All Rights Reserved.