Morgenkommentar


God morgen

Oljen handler på $58,87/fat -2,40% siden igår samme tid og -2,05% siden Oslo Børs stengte. I går kom EIA sin månedlige rapport og tok ned sitt vekstanslag. Dette kommer etter at orkanen Barry herjet i GOM i sommer. De justerer ned veksten for 2019 til 1,28m vekst mot tidligere 1,40m. De justerte dog opp 2020 veksten til 990k fpd mot tidligere 900k. Så tar vi på brillene som ser lenger enn 6mnd, ser vi at estimert total vekst 2018-2020 er nå på 2,27m fat mot tidligere 2,3m fat. Slike anslag vil ha en visse feilmargin, så med en differanse på 1,3% ser vi på estimatet som relativt uendret. Oljen har dog fått seg en skikkelig «beating» den siste tiden, og dette kan skyldes den store overskriften «handelskrig mellom USA og Kina». Dette henger som en mørk sky over alt som kan relateres til global handel, og oljen er en veldig god proxy på dette. Oljen har siden mai falt fra $75/fat, eller omkring 20%. Bare siden den siste oppblomstringen av handelskrig har oljen falt med omkring 10%.

OSLOBØRS: Her på berget har aksjemarkedene, og spesielt de oljerelaterte, følt smerten av denne hendelskrigen. Med en svak oljepris, og en korrelasjon på omkring 64% (OSLENX og LCOc1) over tid, vil dette slå ut over tid. Vi er også i rapporteringssesongen, med majoriteten av selskapene som har levert. Dette er også et aspekt man skal ha med seg, men her ser man at kursutviklingen ikke har fulgt så veldig tett hvordan selskapene har levert. Kursene har vært negative uansett.

VALUTA: Uroligheten siste måned i markedet er med hovedsak basert på retorikken mellom USA og Kina i handel samt tollavgifter og USAs retorikk ovenfor Iran. De fleste børser har hatt en lang og god reise mot oppsiden og om vi ser på Dow har den utviklet seg fra 16K nivået til 27K nivået siden Trump kom inn i det hvite hus. Negativ fokus fører fort til nedsalg og reprising. Det er dog få som er tjent med slik negativ fokus over tid. Amerikanske renter har falt mye og 10 åringen som ligger til grunn for mye av boliglånsmarkedet har falt mye. Dette åpner for at amerikanske forbrukere kan refinansiering som igjen er positivt for den enkelte forbrukers likviditet. US 10 år ligger 1,685 med 30 år på 2,215. 2års rente på 1,575. I Kina bør utviklingen i verdenshandel være av stor bekymring, det er dog vært å merke seg at PBOC ser verden med lengere briller enn de fleste andre. Valutareserver er viktig element og det kan synes som om en bekymring for lavere USD reserver kan fører til tiltak . Stimuli til aksjemarkedet generelt bør også påregnes. USDYuan stiger og verdien av Yuan faller og gir fortrinn for Kina. PBOC aktive i forwardmarkedet og selger USD på års kontrakter som mottiltak. USDYUAN 7,0850. I Europa fortsetter makrobildet å vise lav vekst og mangel på aktivitet. ECB har sittet stille så lenge, men også her kan fort stimuli og lavere rente komme på banen. UK og Brexit uendret, Johnsen ser for seg løsning innen utgangen av september. Det er selvsagt helt uvisst hvordan markedet vil agere på utfallet uansett utfall. Det ryktes videre at EU ikke vil komme med nye kort til bordet og at fremforhandlet forslag står. Gull og safe haven kryss har vært vinnere over sommer, Gull omsettes i underkant av 1.500USDo, mens YEN har styrket seg jevnt , omsettes 106,25 mot USD etter å ha sett 105 tallet. CHF og på sterke siden, EURCHF har handlet under 1,09 men dette er nivåer SNB tidligere har vært aktive. EURCHF ligger i dag 1,0940. Her hjemme på berget har NOK svekket seg kraftig de siste ukene som følge av usikkerheten ute. Liten valuta, frykt for lavere råvarepriser og svekket tro på at NB kan holde økt rentespread med våre handelspartnere trekker alle NOK svakere. Fredag kommer viktige inflasjonstall som kan gi næring til rente synet. Makrobildet generelt viser en norsk økonomi god balanse. EURNOK handlet under 9,60 flere ganger i juli og 25. juli så vi 9,5935, herifra har reisen vært en bratt kurve til vi så 10,02 mandag. Vi åpner dagen 9,9850, presset mot NOK vedvarer. USDNOK 8,9100 med CHFNOK på 9,12 og GBPNOK 10,8250.

Innholdet i denne markedskommentar skal ikke oppfattes som et tilbud eller anbefaling om kjøp eller salg av finansielle instrumenter. Global Assets and Trading AS org nr 916 172 532 påtar seg intet ansvar for verken direkte eller indirekte tap som skyldes forståelse av eller bruk av innholdet i denne markedskommentar.


Siste innlegg
Arkiv
Følg oss
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square

© Copyright 2016 Global Assets AS. All Rights Reserved.