Tror verdi vil slå vekst

Lavt prisede aksjer vil gjøre det særlig bra under gjenåpningen, ifølge investeringsdirektør Lars Semb Maalen-Johansen. De har dessuten sterkt momentum.

Et bilde som inneholder tekst, innendørs, person

Automatisk generert beskrivelse

AKSJEN HAR OPPSIDE: Daglig leder Hans Petter Thomassen (t.v.) og teknologidirektør Stian Haugen i Kitron. Global Assets’ modell signaliserer at aksjen vil gi høy avkastning

Thomas Hilmersen

Hittil i år har «verdi»-segmentet av MSCIs verdendsindeks steget med nesten 11 prosent, mens «vekst»-segmentet har lagt på seg under 4 prosent, opplyser investeringsdirektør Lars Semb Maalen-Johansen i Global Assets. Til sammenligning var tallene for 2020 henholdsvis minus 4 og pluss 32 prosent.

Dersom trenden fortsetter ut året, blir det første gang siden 2016 at globale verdiaksjer slår globale vekstaksjer.

– Mange elementer drar verdiaksjene bedre enn vekstaksjene i år, kommenterer Maalen-Johansen.

– Den overhengende årsaken er naturligvis gjenåpningen av samfunnet, og selskaper som da leverer «ikke-disruptive» tjenester vil igjen oppleve høyere etterspørsel.

Kapitalflyten har snudd

Maalen-Johansen påpeker dessuten at USA og andre lands økte satsing på infrastruktur særlig gagner selskaper som i dag er lavt priset i forhold til bokført egenkapital – for eksempel innenfor råvareproduksjon eller bygg- og anleggsbransjen.

– I tillegg viser flyten av kapital tydelig hvorfor verdiaksjer siden nyttår har slått vekstaksjer, fortsetter han.

– Globalt har 35 milliarder dollar netto gått inn i børsnoterte aksjefond som har «value» i navnet, mens 2,5 milliarder dollar netto er trukket ut av de med som heter noe med «growth».

Fenomenet medfører at verdiaksjenes momentum er ekstra sterkt, uavhengig av selskapsnyheter, ifølge investeringsdirektøren.

– I våre kvantitative modeller inngår momentum som en faktor ved aksjevalg, opplyser han.

– Det skyldes delvis at når aktive investorer velger visse aksjer, vil det komme en flodbølge av ytterligere passiv kapital inn i disse aksjene og sektorene.

Global Assets skreddersyr den finansielle rådgivningen til deg slik at du får den markedstilnærmingen du ønsker.

Global Assets

Ønsker du morgenkommentar før børsåpning? Meld deg på her: