-Vær kjedelig!

Store selskaper med lav kursvolatilitet kommer til å gjøre det best i januar, ifølge Lars Semb Maalen-Johansen i Global Assets.

DYRERE OLJE HELPER: Energigiganten Shell er blant Global Assets-direktør Lars Semb Maalen-Johansens favorittaksjer. Foto:Bloomberg

– Vårt råd på tampen av 2021 er å kjøpe lite volatile aksjer i store selskaper, sier investeringsdirektør og partner Lars Semb Maalen-Johansen i Oslo-baserte Global Assets.

– Nyttårsaraketter er kult, men vårt forvaltningsprinsipp er å skape solid avkastning, ikke å vinne en kulhetskonkurranse.

Maalen-Johansen tilføyer at aksjer ikke er så høyt priset som mange vil ha det til, i det minste dersom man ser på inntjeningsestimatene for 2022.

Mest oppside i Europa

Det er imidlertid store forskjeller mellom de ulike geografiske områdene.

Basert på inntjeningsestimater, rentekurver og rentepåslag for Baa-ratede obligasjoner venter Global Assets en 10,5 prosent avkastning på europeiske aksjer, mot bare 4,7 prosent i USA.

– Dessuten er det rom for høyere P/Eer i Europa, mens multiplene i USA trolig vil falle, tilføyer Maalen-Johansen.

– Derfor bør man neste år være overvekt Europa versus USA.

Investeringsdirektøren anbefaler dessuten å sikre porteføljen med VIX-indeksen, som typisk stiger i perioder med børsuro og frykt blant investorene.

Spår langt dyrere olje

– Forventet tilbudsvekst av olje er overvurdert sammenlignet med forventet etterspørselsvekst, så vi ser for oss betydelig høyere oljepriser neste år og anbefaler eksponering i sektoren, fortsetter Global Assets-partneren.

– Videre vil verdensøkonomien trolig fortsette å bedre seg, i tråd med analytikernes prognoser, noe som lover bra for verdiaksjer, helst i Europa.

Analysen viser dessuten at det i januar burde lønne seg å satse på relativt stabile aksjer.

Fire trauste favoritter

Blant enkeltaksjene liker Global Assets Shell, som både er et stort, europeisk selskap og tjener på høyere oljepriser.

Også Mowi er interessant, ettersom aksjen er blitt betydelig billigere i de seneste månedene og sjømatsprodusenten drar nytte av verdensøkonomiens vekst.

– Storebrand scorer på sin side bra på lav volatilitet, samtidig som renteoppgang kan bidra til bedre inntjening, sier Maalen-Johansen.

– Også Telenor er en relativt stabil aksje som er blitt solgt ned, og mens dette absolutt ikke er noen «rakett», vil det være smart å allokere en viss mengde kapital til den.

Unngår vekstaksjer

Global Assets unngår generelt «vekstaksjer», selv om mange av dem har fått kraftige kursfall og kan få en rekyl tidlig neste år.

– Vekstfaktoren har gitt særlig dårlig avkastning den seneste måneden, konstaterer Maalen-Johansen.

– Her hjemme scorer aksjer som Panoro, Nordic Semiconductor, Axactor, ArcticZymes, Crayon, 2020 Bulkers, Kahoot, BW Energy, BEWI, Zaptec og Elliptic høyest på vekstfaktoren.

Anbefalinger

Shell

Mowi

Storebrand

Telenor

Global Assets skreddersyr den finansielle rådgivningen til deg slik at du får den markedstilnærmingen du ønsker.

Global Assets

Ønsker du morgenkommentar før børsåpning? Meld deg på her: